"Spotkanie ostatniej szansy". Burmistrz Krupowicz odpowiada!

2021-02-17 6:09
Sylwester Wasiak
2021-02-17 6:09

Czy burmistrz Robert Krupowicz weźmie udział w zaproponowanym przez radnego Roberta Kuszyńskiego spotkaniu ostatniej szansy? Jest odpowiedź burmistrza!

Foto: R. Krupowicz/ FB

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź burmistrza Roberta Krupowicza do radnego Roberta Kuszyńskiego w sprawie proponowanego spotkania ostatniej szansy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goleniów na 2021 rok (o sprawie pisaliśmy TUTAJ). Jego treść prezentujemy poniżej.

Szanowny Panie Radny,
dziękuje za zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu - jak Pan to określa „ostatniej szansy”.
Czytając to zaproszenie, można odnieść wrażenie, że w Pana osobie pojawił się w Goleniowie obiektywny mediator, który dołoży wszelkich starań, aby pogodzić zwaśnione strony i doprowadzić do porozumienia. Tymczasem ponosi Pan współodpowiedzialność za brak tego porozumienia i jest Pan aktywną stroną tego konfliktu. Dopytałem Pana o przedmiot spotkania i dowiedziałem się, że jest nim uchwalenie budżetu. Jak Pan wie, piastując mandat radnego, projekt budżetu gminy Goleniów na 2021 rok został złożony przez Burmistrza do Rady Miejskiej i pozostaje cały czas w gestii Państwa Radnych. Wielokrotne próby uchwalenia budżetu podejmowane przez Burmistrza zakończyły się fiaskiem. Jest Pan współautorem tak zwanej „nienegocjowalnej listy poprawek do budżetu”, która została przedstawiona Burmistrzowi przez grupę 11 radnych z postulatem wprowadzenia tych zmian do projektu budżetu w trybie autopoprawki Burmistrza. A więc Pana stanowisko w sprawie budżetu gminy Goleniów na 2021 rok jest mi doskonale znane. Także i natura forsowanych przez Pana zmian budżetowych polegających na budowie drogi dojazdowej do miejsca, gdzie ma Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą. Swoją drogą miałem nadzieję, że spotkanie, którego chce Pan być inicjatorem, będzie dotyczyło poparcia mojej inicjatywy referendalnej ws odwołania Burmistrza Goleniowa i Rady Miejskiej w Goleniowie. Celem tej inicjatywy jest oddanie w ręce naszych wyborców decyzji o dalszym kształcie reprezentacji goleniowskiego samorządu. Gorąco zachęcam Pana do poddania się ocenie ludzi, którzy powierzyli Panu mandat radnego. Budżetem proszę się już nie troskać. Decyzję o jego uchwaleniu podejmie Regionalna Izba Obrachunkowa.
Z wyrazami szacunku
Robert Krupowicz

 

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Czesław

odpowiedz
21.02.2021 17:15

Dziękuje p. Bogdanowi wieloletniemu radnemu , że mnie wyprowadził z błędu ja cały czas uważałem, że schemat i procedury uchwalania budżetu gminy oraz jego treść określa ustawa o finansach publicznych. Teraz się dowiedziałem, że ,,W Uchwale budżetowej jest wyraźnie i jasno opisany tryb tworzenia budżetu”.

Bogdan

odpowiedz
17.02.2021 08:58

W zasadzie Burmistrz Krupowicz dokładnie wyjaśnił postawę radnego Kuszyńskiego ... dodam tylko, że ta lista postulatów była złożona w zaciszu i bez świadków ... taki tryb jest niedopuszczalny ! W Uchwale budżetowej jest wyraźnie i jasno opisany tryb tworzenia budżetu. Za pięciokrotny bojkot Sesji nadzwyczajnej radnych opozycyjnych zapłacimy wszyscy ! Większość zadań inwestycyjnych nie będzie wykonana zaś fundusze przyznane na zadania trzeba będzie oddać ... jestem za referendum by to właśnie mieszkańcy ponownie ocenili postawę tych którzy są odpowiedzialni za budżet czyli za całokształt naszej Gminy. Z szacunkiem dla mieszkańców radny Bogdan Zaczkiewicz.