Redakcja

WYDAWCA:

SUPERPORTAL24 Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 63a
72-300 Gryfice, skrytka pocztowa 39

NIP: 857-192-65-22

Telefon: 661 816 567 
E-mail: kontakt@superportal24.pl

 

REDAKTOR NACZELNY

Tomasz Krupecki

 

REDAKCJA

Stanisław Razmus (dziennikarz)

Adam Litwinowicz (dziennikarz)

Karol Szumny (dziennikarz)

Karol Krzyżanowski (reporter)

Mateusz Fido (reporter)

Marcin Gręda (fotoreporter)

Michał Gałązka (realizator materiałów filmowych)

 

 

WPIS DO REJESTRU DZIENNIKÓW I CZASOPISM 
Tytył:
 SuperPortal24
Nr rejestru: 821
Sygn. Akt I NS Rej "Pr" 9/12