Spór w OPS zażegnany

2021-01-11 20:52
Sylwester Wasiak
2021-01-11 20:52

W gotowości był już mediator, ostatecznie jednak strony doszły do porozumienia. Przeczytajcie jak zakończył się spór na linii dyrektor OPS w Goleniowie - opiekunki nad osobami chorymi.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ. Osobiście zaangażował się w ten temat radny Robert Kuszyński, który podjął się obrony opiekunek z OPS, którym to z dniem 31.12.2020 roku skończyły się dotychczasowe umowy o pracę i z nowym rokiem zaproponowano im umowy zlecenia. - Niezwłocznie po zapoznaniu się z problemem na ręce vice burmistrza złożyłem wniosek z konkretnymi pytaniami. Niestety w odpowiedzi zwrotnej uzyskałem informację, że vice burmistrz nie będzie ingerował co do zasady zatrudniania pracowników w OPS Goleniów a kontrola dokumentacji pracowniczej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy należy wyłącznie do Państwowej Inspekcji Pracy - mówi radny R. Kuszyński. - Zgroza tym bardziej, że że zgodnie ze statutem Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie powołany został na mocy uchwały nr XIII-99-90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku oraz zarządzenia nr 4/90 z dnia 2 maja 1990 roku Naczelnika Miasta i Gminy Goleniów w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie i jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej a organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz. Sprawa ta została poruszona zarówno na komisji Społecznej, Kultury i Sportu za co dziękuję koledze Wojtkowi Łebińskiemu, który pełni rolę przewodniczącego tej komisji jak i radnym z Komisji Budżetu i i Gospodarki Gminnej, którzy poparli mój wniosek o wprowadzenie do planu kontroli na rok 2021 zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli w OPS Goleniów w zakresie wydatkowania środków publicznych. Dodatkowo i niezależnie od planowanych kontroli, udało mi się nakłonić dyrektora OPS do podjęcia mediacji z paniami opiekunkami. Wybraliśmy także mediatora, który skontaktował się ze stronami sporu. Po czym przed podjęciem postępowania mediacyjnego, konflikt został zażegnany i opiekunki w dniu 31.12.2020 roku podpisały umowy o prace z zadaniowym czasem pracy - opisał nam sytuację radny Robert Kuszyński. A co na temat tej sytuacji uważa dyrektor OPS Zbigniew Łukaszewski? Krótka rozmowa niebawem na Superportalu24 Powiat Goleniowski.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!