Pilne! Od soboty strefa żółta w całej Polsce. Wracają maseczki

2020-10-08 14:43
Katarzyna Adamiak
2020-10-08 14:43

- Wprowadzamy zasady obowiązujące w strefie żółtej w całym kraju – poinformował podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Od 10 października 2020 r. wprowadzamy zasady obowiązujące w strefie żółtej w całym kraju. Mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni publicznej, nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Wyjątkiem będą powiaty, które znajdą się w strefie czerwonej. 


Strefa żółta – jakie panują w niej obostrzenia?

Zasłanianie ust i nosa – maseczkę lub przyłbicę należy nosić w środkach publicznego transportu, w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej, w sklepach oraz obiektach usługowych, w kościołach oraz miejscach, przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na cmentarzach. Poza tym zasłaniać usta i nos należy w miejscach ogólnodostępnych, o ile niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, czyli dystansu 1,5 m.

Handel – Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Transport publiczny i zbiorowy – można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących albo 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej autobusu. Jest obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos (1 osoba na 4 m2).  


Imprezy rodzinne, w tym wesela – maksymalnie 75 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.
Kościoły i wydarzenia religijne – osoby znajdujące się w kościele (oprócz osób sprawujących kult) mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to wszystkie osoby biorące w nim udział muszą zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne – do 150 osób, dystans 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Kina – Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 25% miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Siłownie, kluby i centra fitness - 1 osoba na 7 mkw, należy zachowywać dystans 1,5 m.

Wydarzenia kulturalne i sportowe – Jeśli odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni, może w nich uczestniczyć maksymalnie 25% osób, wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos i zachowywać dystans 1,5 m. Jeśli wydarzenie odbywa się na otwartej przestrzeni, może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Wszyscy muszą mieć osłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.
 

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Sasza

odpowiedz
09.10.2020 10:01

Cenzura jak za sowietów...