Drogi z dofinansowaniem

2020-04-19 7:26
Sylwester Wasiak
2020-04-19 7:26

Chcecie wiedzieć jakie drogi w powiecie goleniowskim otrzymały dofinansowanie do budowy lub remontu z Funduszu Dróg Samorządowych?

Lista inwestycji w ramach naboru wniosków na 2020 rok została już zatwierdzona. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.
W powiecie goleniowskim na liście projektów przewidzianych do dofinansowania znalazły się:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łożnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoć – Niewiadowo.
Długość odcinka: 6,317km.
Okres realizacji: 04.2020-09.2020.
Wartość inwestycji: 21 610 902,24 (dofinansowanie w wysokości: 50%)

* Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina
Długość odcinka: 0,480 km
Okres realizacji: 05.2020-09.2020
Wartość inwestycji: 917 081,66 (dofinansowanie w kwocie: 50%)

* Gmina Przybiernów
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym (kontynuacja zadania z ub.r)
Długość odcinka: 0,366 km
Okres realizacji: 08.2019 - 11.2020
Wartość inwestycji: 773 753,44 (dofinansowanie 70%)

* Gmina Goleniów
Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie
Długość odcinka: 0,868km
Okres realizacji: 01.2020-12.2020
Wartość inwestyji: 9 897 505,72 (dofinansowanie: 50%)
(Więcej o tej inwestycji pisaliśmy TUTAJ)

W województwie zachodniopomorskim wsparcie uzyska 69 zadań: 26 powiatowych i 43 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 115 kilometrów dróg: 73 km powiatowych i 42 km gminnych.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!