Za złamane drzewo odpowiedzialna jest... "Gisela"!

2020-11-10 16:25
Sylwester Wasiak
2020-11-10 16:25

Kto poniesie koszty powstałych szkód w wyniku upadku dorodnego drzewa 14 października na ul. Mikołajczyka? Mamy odpowiedź Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie w tej sprawie...

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej padły w tej sprawie pytania: "Kto weźmie odpowiedzialność za zdarzenie, które miało miejsce przy ul. Mikołajczyka w dniu 14 października ? Kto poniesie koszty powstałych szkód podczas tego zdarzenia ? Mam na myśli drzewo, które spadło na stojące w pobliżu samochody. Jak to wygląda, czyja to odpowiedzialność, czy czyjakolwiek, czy jest to zdarzenie losowe, czy czyjeś niedopatrzenie ? Jeżeli tak, to po czyjej stronie są koszty" - dopytywał radny Krzysztof Sypień.
Do tych pytań odniósł się Andrzeja Cieślińskiego, prezesa Zarządu PGK Goleniów. Odpowiedź udzieloną radnemu Sypieniowi publikujemy poniżej:
"Zgodnie z regulaminem realizacji zadań komunalnych nr 2139/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie dokonuje regularnych przeglądów drzewostanu na terenie miasta Goleniów (co najmniej raz do roku). Również drzewostan, znajdujący się w miejscu zdarzenia przechodził systematyczne przeglądy w celu wytypowania drzew nadających się do wycinki oraz posiadających suche gałęzie. Pracownicy Spółki regularnie wycinali również odrosty. Przeglądu pasa zielni, na którym rosło przewrócone drzewo, dokonano po raz ostatni przed zdarzeniem, w dniu 20 lipca 2020r. (pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta w dniu 8 września 2020r., sygn. wpływu 27306/20). W wyniku oględzin drzew rosnących w pasie drogowym przy ul. Mikołajczyka stwierdzono, że stan zdrowotny, wielkość, uszkodzenia i niewielka ilość posuszu przedmiotowego drzewa z gatunku jesion pospolity, nie kwalifikuje go do usunięcia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pracownik Spółki przeprowadzający przegląd, uznał za konieczne umieszczenie znaku ostrzegawczego "drzewa w skrajni" oraz oznakowanie poszczególnych drzew, a także usunięcie stwierdzonego posuszu na drzewach z gatunku jesion wyniosły.
Uznać zatem należy, że Spółka wykonuje powierzone jej zadania, w zakresie przeglądów i utrzymania zieleni, z należytą starannością i nie można dopatrzyć się w działaniach Spółki znamion zaniedbania.
Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że w dniu zdarzenia, tj. 14 października 2020r. tak w całej Polsce, jak i w naszym województwie, występowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, spowodowane głębokim niżem atmosferycznym o nazwie "Gisela" - obfite i intensywne opady deszczu, bardzo silny wiatr o charakterze wichury, wiejący w porywać do ponad 100km/h, a na Bałtyku tego dnia panował sztorm. Zgodnie z licznymi doniesieniami prasowymi, skutkiem przejścia ww. niżu były setki połamanych drzew, zerwane trakcje tramwajowe, wybite studzienki, uszkodzone dachy, itd. Na skutek działania bardzo silnego wiatru, przewróciło się również przedmiotowe drzewo przy ul. Mikołajczyka.
Intensywność tego zjawiska atmosferycznego, brak możliwości zapobieżenia mu oraz jego rozległe skutki wskazują, iż można mówić o działaniu siły wyższej, za którą ani Gmina Goleniów ani spółka PGK sp. z o.o., nie mogą ponosić odpowiedzialności.
Już tylko na marginesie wskazuję, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek zgłaszania roszczeń związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą."

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!