Z ziemi duńskiej do Polski – co się kryje pod pojęciem Baltic Pipe?

2020-02-12 8:52
Tomasz Krupecki
2020-02-12 8:52

Nie przesadzi ten, kto powie, że GAZ-SYSTEM realizuje dziś największy plan inwestycyjny w historii polskiego gazownictwa. Baltic Pipe dostarczy gaz ziemny ze złóż norweskich na Morzu Północnym i uniezależni Polskę od dostaw z Rosji.Na terenie województwa zachodniopomorskiego podmorski gazociąg zostanie połączony z krajową siecią przesyłową. Co to za inwestycja i co oznacza dla gmin, w których będzie zlokalizowana?

Na początek kilka faktów

Baltic Pipe biegnąc po dnie Bałtyku połączy Danię z Polską, zostanie wyprowadzony na ląd w Niechorzu i przyłączony do krajowej sieci gazociągów. W tym regionie trasa gazociągu łączącego przechodzi przez gminy:

  • odcinek 1: Rewal, Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty,
  • odcinek 2: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice i Pełczyce.

Przed rozpoczęciem budowy Baltic Pipe trzeba uzyskać liczne decyzje administracyjne. Najważniejsze z nich, czyli pozwolenia na budowę dla podmorskiej
i lądowej części gazociągu, GAZ-SYSTEM planuje otrzymać na początku tego roku.
W styczniu wojewoda zachodniopomorski wydał już pozwolenie na budowę dla tłoczni w Goleniowie oraz 20-kilometrowego odcinka gazociągu Goleniów – Lwówek.

Kolejny krok to będzie wybranie firm, które będą budować gazociąg podmorski z Danii do Polski, gazociągi na lądzie, (Niechorze-Płoty, Płoty-Goleniów i Goleniów-Lwówek) oraz tłocznie gazu w Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie. Od jesieni 2022 roku gazociągiem Baltic Pipe popłynie do Polski błękitne paliwo z Norwegii. Dzięki połączeniom gazowym z naszymi sąsiadami z norweskiego gazu będą mogli skorzystać również Słowacy i  Litwini. Inwestycja na tak dużą skalę z punktu widzenia polskiej racji stanu jest niezbędna.
Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce wzrasta. Baltic Pipe da nam pewność, że w naszych domach nie zabraknie gazu nawet w okresach największego zapotrzebowania. Ta inwestycja wpłynie także pozytywnie na rozwój gospodarczy województw i gmin, przez które będzie przebiegać – tłumaczy Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

 

Wyłączyć eko-alarm

Projekt Baltic Pipe wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.  Unia Europejska oczekuje od państw członkowskich konkretnych działań służących eliminacji zanieczyszczeń przy produkcji energii i ciepła. Stąd właśnie m.in. wymóg wymiany w gospodarstwach domowych przestarzałych pieców na sprawniejsze urządzenia, zużywające bardziej ekologiczne paliwa.

Do przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych paliw kopalnych zalicza się właśnie gaz ziemny, którego większą dostępność zapewni Baltic Pipe. Gaz ziemny jest od lat wykorzystywany przez przemysł chemiczny, a w przyszłości dzięki jego rosnącej dostępności, może być w większym stopniu używany w energetyce. Kogeneracja, czyli produkcja energii i ciepła w skojarzeniu, jest bardzo efektywną i ekologiczną metodą opartą na gazie ziemnym. Daje to nadzieję na znaczącą poprawę jakości powietrza wszędzie tam, gdzie jest wykorzystywany.

 

Bezpiecznie na lądzie i morzu

Gazociąg zostanie wykonany przy użyciu bezpiecznych materiałów i nowoczesnych technologii. Przy jego budowie zostaną zastosowane rury stalowe
o odpowiedniej wytrzymałości, zabezpieczone fabrycznie specjalną izolacją oraz systemem wymaganych zabezpieczeń antykorozyjnych.

W celu zaprojektowania wariantów tras gazociągu podmorskiego i lądowego zostały przeprowadzone badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne. Pozwoliły one pogłębić wiedzę o otoczeniu planowanej inwestycji oraz zaplanować najlepsze dla gazociągu i przyrody rozwiązania. Dzięki temu ingerencja w krajobraz i środowisko będzie jak najmniejsza. Przy wyprowadzaniu rurociągu na ląd w gminie Rewal zastosowana zostanie bezwykopowa metoda mikrotunellingu. Rurociąg zostanie umieszczony pod plażą i pasem wydm. Dzięki temu wybrzeże zostanie zachowane
w niezmienionym stanie. Podobna technologia zostanie wykorzystana na duńskim wybrzeżu.

GAZ-SYSTEM odpowiada za położenie ok. 278 km podmorskiego gazociągu
z wybrzeża duńskiego do polskiego. Drugie tyle kilometrów rurociągu zbudowane zostanie na lądzie. Prace budowlane zostały zaplanowane z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne, zakładając wykorzystanie nowoczesnych technologii bezwykopowych
– wyjaśnia Iwona Dominiak.

 

Korzyści nie tylko dla lokalnych społeczności

Jeszcze przed wydaniem decyzji środowiskowych założenia projektu są tematem spotkań informacyjnych i konsultacji społecznych. W 2019 r. GAZ-SYSTEM przeprowadził szereg spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów na temat Baltic Pipe. Przekazano informacje o zakresie projektu, harmonogramie, osiągniętych kamieniach milowych i kolejnych etapach prac. Spotkania  informacyjnie z mieszkańcami gmin, gdzie biegną trasy gazociągów, będą organizowane cyklicznie w miarę postępów prac.

Warto podkreślić, że strategiczne inwestycje gazowe to wymierne korzyści dla Polski
i krajów naszego regionu, ale także zysk dla polskich samorządów. Co roku
GAZ-SYSTEM wpłaca do gmin na trasie inwestycji podatek od nieruchomości, w wysokości do 2% jej wartości. Podatek będzie płacony przez cały okres istnienia infrastruktury gazowniczej na terenie gminy. Te dodatkowe środki finansowe będzie można przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości, w których zostanie zbudowany gazociąg Baltic Pipe i towarzyszące mu obiekty. W praktyce oznacza to możliwość przeznaczenia tych środków np. na remont lokalnych dróg czy chociażby budowę nowego placu zabaw.

Ponadto GAZ-SYSTEM aktywnie wspiera lokalne działania ekologiczne, edukacyjne i kulturalne.  Przekazuje kolejny rok  wyprawki dla pierwszoklasistów,  a także organizuje dla dzieci  akcję warsztatów edukacyjnych z chemii i fizyki o gazie ziemnym. W zeszłym roku po raz pierwszy odbył się cykl pikników Lato z Baltic Pipe, który będzie kontynuowany. W tym roku spółka planuje wiele nowych akcji dla społeczności lokalnych takich jak:

  • zimowe Strefy Ciepła Baltic Pipe
  • powitanie wiosny z Baltic Pipe
  • czytanie z dziećmi i młodzieżą.

Podczas zabaw i warsztatów praktycznych uczestnicy będą mieli okazję poznać ważny dla niezależności energetycznej projekt Baltic Pipe oraz wiele zagadnień z obszaru ekologii i działań na rzecz środowiska. GAZ-SYSTEM wspiera też lokalną społeczność poprzez granty finansowe dla inicjatyw mieszkańców w ramach  Funduszu Naturalnej Energii czy Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!