Wybory prezydenckie 2020. To już niemal pewne - będziemy głosować korespondencyjnie 

2020-04-07 7:51
Katarzyna Adamiak
2020-04-07 7:51

Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą prezydenta RP wybierzemy wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Za ustawą głosowało 230 posłów, 226 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. 

Ustawa zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ta forma głosowania zastosowana będzie również w drugiej turze wyborów.

Głosowanie odbywać się będzie od godziny 6 do 20. W tym czasie wyborcy – samodzielnie bądź za pośrednictwem innej osoby – mieliby umieścić kopertę zwrotną, w której znajdować się ma karta do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, w specjalnie przygotowanej nadawczej skrzynce pocztowej.


Projekt PiS zakłada, że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji.

Zgodnie z konstytucją wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. 100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.


Jedna z przyjętych poprawek zmniejsza katalog czynów podlegających karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka kara będzie grozić osobie, która kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Tej samej karze podlega osoba, która umieszcza w skrzynce pocztowej przygotowanej do umieszczenia koperty zwrotnej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania, lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!