Wsparcie dla dzieci w rodzinach zastępczych

2020-09-14 14:25
Katarzyna Adamiak
2020-09-14 14:25

Nowe komputery trafią wkrótce do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu gryfickiego.

W ramach projektu finansowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19" z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Powiat Gryficki zakupił komputery.

Sprzęt zostanie wkrótce przekazany dla rodzin. Kwota dofinansowania jaką pozyskało Starostwo Powiatowe w Gryficach wynosi 517 331.00 zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!