Woda mocno zdrożeje? GWiK może utracić płynność finansową

2022-07-20 13:21
Paweł Palica
2022-07-20 13:21

Robert Kuszyński, niezależny radny miejski, skierował do burmistrza Roberta Krupowicza oraz pozostałych radnych pismo, w którym wyraża zaniepokojonie trudną sytuacją finansową, w jakiej znalazła się spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja.

Radny twierdzi w nim, że spotkał się kilka dni temu z prezesem GWiK Januszem Dawidziakiem i dowiedział się od niego, że sytuacja, w jakiej znalazła się spółka, zagraża jej płynności finansowej, w praktyce uniemożliwia prowadzenie inwestycji, a co gorsza zupełnie poważnie rozpatrywany jest scenariusz, w którym ograniczone zostaną dostawy wody do mieszkańców gminy.

- Jak twierdzi Pan prezes, sytuacja ta spowodowana jest zaniżaniem stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez regulatora, jakim na dzień dzisiejszy jest Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - informuje w piśmie R. Kuszyński.

Radny zaapelował do burmistrza Krupowicza o zorganizowanie w trybie pilnym debaty dotyczącej sytuacji w GWiK. Do sprawy wrócimy wkrótce.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!