Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa. Dla kogo obowiązkowa?

2020-02-04 15:50
Katarzyna Adamiak
2020-02-04 15:50

Od 10 do 26 marca potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gryfickiego. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2001 roku i latach wcześniejszych.

Kwalifikacja potrwa dwa tygodnie i odbywać się będzie w Gryfickim Domu Kultury. Obowiązkowi stawienia się przed komisją w 2020 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
  5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gryfickiego potrwa w dniach 10 – 26 marca br.

WAŻNE! Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej muszą mieć przy sobie dowód osobisty, dokumentację medyczną - w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 × 4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o dalszym pobieraniu nauki.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!