Wkrótce remont zabytkowego młyna w Trzebiatowie

2022-06-21 14:16
Adam Litwinowicz
2022-06-21 14:16

Już na początku lipca rozpocznie się remont młyna w Trzebiatowie. Dzisiaj w ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

Będzie to długo wyczekiwana inwestycja. Po wielu próbach udało się wyłonić wykonawcę na remont zabytkowego młyna w Trzebiatowie. To właśnie w tym miejscu już za kilka miesięcy powstanie muzeum. - Po wielu latach starań odzyskania tego budynku i wielu przetargach, udało się. Trzebiatów będzie miał kolejny punkt na turystycznej mapie, a do tego uda nam się zagospodarować, w tej chwili mało reprezentatywny, budynek w centrum miasta – zaznaczył Józef Domański, burmistrz Trzebiatowa, który dzisiaj podpisał umowę z Tomaszem Podgórskim (Firma Budowlano-Konserwatorska „Podgórski”).

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego w Trzebiatowie przy ul. Słowackiego, w szczególności jego renowacja i adaptacja na cele wystawiennicze, a także rozbiórka trzech budynków (dwóch budynków gospodarczych i garażu) oraz zagospodarowanie terenu.
Młyn przy ul. Słowackiego prawdopodobnie został założony ok. 1927 r. Zespół zabudowy młyna składa się z 2 kamienic, młyna właściwego i budynku magazynowego — powiązanych funkcjonalnie, oraz 2 budynków gospodarczych. Fronty kamienic nr 58 – 59 zwrócone są w kierunku północnym (ul. Słowackiego), za nimi, w głębi działki, znajduje się młyn i magazyn (oddzielone wąskim podwórkiem). Do budynku magazynowego, od strony wschodniej, przylegają 2 budynki gospodarcze. Bezpośrednio do zabudowy zespołu młyna gospodarczego, również od strony wschodniej, przylega także parterowy budynek garażowy, zlokalizowany na sąsiedniej działce nr 173/22. Od strony zachodniej znajduje się zwarta zabudowa mieszkalna (na dz. nr 173/27), która przylega bezpośrednio do kamienic, natomiast od budynku młyna jest oddzielona wąskim podwórkiem. Istniejące budynki, stanowiące zespół zabudowy młyna gospodarczego, znajdują się w złym stanie technicznym. Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim podjęcie kompleksowych działań naprawczych i zabezpieczających, służących eliminacji lub znacznemu ograniczeniu oddziaływania czynników mających destruktywny wpływ na substancję zabytkową obiektu. W ramach przebudowy wykonane zostaną remont, renowacja, termomodernizacja i adaptacja budynków na usługi kultury i usługi nieuciążliwe. Projekt ma także na celu dostosowanie obiektu, na ile to możliwe w obiekcie objętym ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji nie nastąpi istotna zmiana charakterystycznych parametrów budynków (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, liczby kondygnacji).
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- przebudowę kamienic – planuje się wykonanie kawiarni na parterze oraz pokoi gościnnych do wynajęcia na pozostałych kondygnacjach,
- przebudowę podwórka wewnętrznego – planuje się wykonanie ogrodu zimowego z punktem informacji turystycznej,
- przebudowę budynku młyna – planuje się wykonanie muzeum młynarstwa (sale ekspozycyjne),
-przebudowę budynku magazynu – planuje się wykonanie muzeum młynarstwa (sale wykładowe),
-rozbiórka trzech budynków,
-oraz zagospodarowanie terenu.

Wartość umowy wynosi 4 180 000,00 zł brutto
Termin realizacji robót: 03.10.2023 r.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!