Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Gryficach

2023-09-20 20:00
Tomasz Krupecki
2023-09-20 20:00

Dziś, 20 września 2023 roku w Gryfickim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Gryficach.

Na zaproszenie Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Gryficach Anny Tchorowskiej w zebraniu udział wziął m.in. Ryszard Chmielowicz - Starosta Gryficki. Sprawozdanie z mijającej 5-letniej działalności Zarządu Rejonowego złożyła Przewodnicząca Zarządu Anna Tchorowska. Po przedstawionych sprawozdaniach głos zabrali zaproszeni goście wyrażając słowa uznania dla działalności Związku na rzecz integracji środowiska seniorów.
Zgodnie Ze statutem ukonstytuowało się nowe Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w skład którego weszli: Anna Tchorowska – Przewodnicząca, Wiesław Smalec i Wanda Raszke – Wiceprzewodniczący, Irena Prusakiewicz – Skarbnik, Stanisława Bogdanowska – Sekretarz.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!