Ulica Nowogardzka to miejsce newralgiczne

2023-05-14 16:45
Sylwester Wasiak
2023-05-14 16:45

Otrzymaliśmy list od jednego z naszych czytelników o zasadność kontroli prędkości na drodze wyjazdowej z Goleniowa w kierunku Nowogardu. Mamy już odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w tej sprawie.

W otrzymanej wiadomości jeden z internautów kwestionował zasadność i wiarygodność pomiarów prędkości prowadzoną przez policjantów na ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie.

"Chciałbym zapytać za Państwa pośrednictwem o zasadność kontroli prędkości pojazdów mechanicznych na drodze wyjazdowej z Goleniowa w kierunku Nowogardu? Tuż przy ogródkach działkowych stoi Pan i mierzy prędkość urządzeniem, które jest wycelowane w kilkanaście słupów metalowych, na których są umieszczone metalowe tablice ze znakami drogowymi. Z tego, co się orientuje urządzenia te pokazują bzdury jeśli w świetle ich działania są metalowe przedmioty? Proszę o konstruktywną odpowiedź w tej sprawie." - napisał do nas jeden z internautów.

Treść tej wiadomości przesłaliśmy do st. sierż. Natalii Gogosza, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie. Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką wczoraj otrzymaliśmy.

„W odpowiedzi na elektroniczny wniosek, z dnia 4 maja 2023 roku, dotyczący ustosunkowania się na poszczególną treść listu, który został dostarczony do redakcji dotyczący zasadności wykonywania kontroli prędkości pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru prędkości, informuję co następuje.
Urządzenia, jakimi posługują się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, służą do rejestrowania wykroczeń oraz pomiarów prędkości z rejestracją wideo. Urządzenia te mierzą prędkość konkretnego pojazdu, rejestrują materiał wideo w wysokiej rozdzielczości oraz zapisują zdjęcia wykroczeń polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości lub niezachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Powyższe jest niezbędne do celów dowodowych postępowania w sprawie o wykroczenia. Urządzenia działają na zasadzie wysyłania wiązki laserowej, co daje pewność dokładnego pomiaru. Nie są to urządzenia działające na zasadzie wysyłania fal Dopplera, które podczas wykonywania pomiarów w obrębie ustawionych elementów metalowych odbierały błędne sygnały. W przypadku urządzeń działających z wykorzystaniem wiązki laserowej jakiekolwiek elementy metalowe nie wpływają na poprawność wykonanego pomiaru. W przypadku kiedy wiązka laserowa napotka na „swojej drodze” taką przeszkodę, urządzenie te nie wykona pomiaru. Skutkiem tego będzie wykazany „błąd” z odpowiednim oznaczeniem na ekranie poglądowym.
Należy nadmienić również fakt, iż wszystkie urządzenia pomiarowe używane przez funkcjonariuszy posiadają ważne świadectwa wzorcowania oraz używane są zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcjonariusze, którzy wykonują czynności z takimi urządzeniami, posiadają uprawnienia specjalistyczne związane z obsługą urządzenia.
Mając na uwadze powyższe, dokonywanie pomiarów prędkości na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie uznaje się za zasadne. Jednym z aspektów, wpływających na zasadność jest fakt, iż we wskazanym miejscu dochodziło do zdarzeń drogowych, wskutek których ulegało uszkodzenie wysepki wraz z oznakowaniem. Główną przyczyną tych zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości na wskazanym odcinku drogi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców powiatu goleniowskiego, funkcjonariusze obejmują swoim nadzorem miejsca, w których zwiększone jest natężenie ruchu pieszych. Za takie miejsce uznaje się ul. Nowogardzką, chociażby ze względu na fakt, iż wzdłuż tej ulicy jest droga dla rowerów i pieszych.
Według zarejestrowanych zdarzeń drogowych oraz na podstawie ujawnionych wykroczeń, w tym zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, ulicę Nowogardzką można określić jako miejsce newralgiczne.”

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Ryszard

odpowiedz
15.05.2023 18:54

Skarżący się zapewne otrzymał mandat na Nowogardzkiej i próboje podważyć jego zasadność. Odpowiedź Pani rzecznik jest wyczerpująca i nie pozostawia wątpliwości co do sposobu pomiarów jak i sprawności technicznej urządzeń pomiarowych, a w szczególności opis zasady działania "suszarki".