Ulica Metalowa jednak nie została skreślona!

2020-06-24 19:32
Sylwester Wasiak
2020-06-24 19:32

Wreszcie dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Metalowej i jej okolic w Goleniowie!

Jak się okazuje apele niektórych radnych, a przede wszystkim mieszkańców okolicznych domów o remont tej ulicy mogą przynieść pozytywny skutek! Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz Robert Krupowicz wycofał projekt uchwały zmieniającej budżet.
- Wnoszę o wycofanie z porządku obrad dwóch projektów uchwały budżetowej, których istotą było przesunięcie środków budżetowych z nadwyżki operacyjnej do pozycji pozwalającej nam regulować gospodarkę śmieciową. Z ostatnich informacji, jakie posiadamy Fundusz Dróg Samorządowych w związku z dosyć dużym wsparciem rządowym dla inwestycji lokalnych zamierza zmienić proporcje w dofinansowaniu poszczególnych inwestycji, przede wszystkim inwestycji drogowych. Pojawia się szansa, iż ewentualne dofinansowanie budowy ulicy Metalowej może daleko przekroczyć 50%, więc mój wniosek jest taki, byśmy nie ruszali jeszcze nadwyżki budżetowej i przez kilka miesięcy postarali się sprawdzić czy jesteśmy w stanie to dofinansowanie na wyższym poziomie uzyskać – powiedział zgłaszając wniosek o wycofanie uchwał burmistrz Robert Krupowicz.
Wniosek burmistrza został jednogłośnie przegłosowany przez Radę Miejską.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!