Trzęsienie ziemi w goleniowskiej Radzie Miejskiej

2023-11-30 6:06
Sylwester Wasiak
2023-11-30 6:06

Wojewoda Zachodniopomorski wzywa Radę Miejską w Goleniowie do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Goleniowie Krzysztofa Sypienia…

Wczoraj do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo podpisane przez Mateusza Wagemanna, II wicewojewodę zachodniopomorskiego, w którym wzywa on Radę Miejską w Goleniowie do podjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Goleniowie Pana Krzysztofa Sypienia.

Sprawa ma swój początek rok temu. Wówczas Rada Miejska w Goleniowie obradowała nad projektem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandaty radnego Krzysztofa Sypienia. Zamieszanie polegało na tym, że K. Sypień zarządzał pracami fundacji Centrum Rozwoju, która w 2019 i 2022 r. organizowała koncerty i spektakle w Goleniowskim Domu Kultury. Były wątpliwości co do tego, że może łączyć funkcję radnego z wykorzystywaniem majątku gminnego, stąd sprawa trafiła pod obrady lokalnego "parlamentu". Pisaliśmy o tym TUTAJ oraz TUTAJ. Wówczas Rada Miejska nie podjęła decyzji o wygaszeniu jego mandatu. Jak się jednak okazało, sprawą zajął się wojewoda zachodniopomorski, który w przesłanym wczoraj do biura rady piśmie stwierdza m.in. że cyt. „W efekcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że radny Pan Krzysztof Sypień naruszył zakaz wynikający z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.”
Wojewoda zastrzegł również, że cyt. „Jednocześnie, w niniejszej sprawie wskazać należy, że niepodjęcie przez Radę Miejską w Goleniowie stosownej uchwały skutkować będzie koniecznością skorzystania przez organ nadzoru ze środka prawnego przewidzianego w art. 98a ust. 2 cyt. ustawy, tj. wydania zarządzenia zastępczego.”

Zwróciliśmy się do radnego Krzysztofa Sypienia z prośbą o odniesienie się do postanowienia wojewody. Jak tylko uzyskamy odpowiedź, niezwłocznie ją opublikujemy.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Franek

odpowiedz
01.12.2023 12:15

Jak zwykle ludzie z PO i PSL są zawsze niewinni ,dla nich prawo nie jest ważne ale klika która ich popiera !