Radny straci mandat? Wojewoda prosi o zbadanie sprawy

2022-11-18 9:22
Paweł Palica
2022-11-18 9:22

Kłopoty z ukończeniem bieżącej kadencji w składzie Rady Miejskiej w Goleniowie może mieć radny Krzysztof Sypień.

Radny Krzysztof Sypień

16 listopada pismo w tej sprawie skierował do goleniowskiej Rady Miejskiej dyrektor Wydziału Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Zieliński. Informuje on, że do ZUW wpłynęło pismo, stanowiące zawiadomienie o możliwości naruszenia przez radnego Krzysztofa Sypienia zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- W wystąpieniu tym zasygnalizowano, że Pan Krzysztof Sypień prowadzi Przedszkole Muzyczne w Goleniowie oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju, a w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje mienie Gminy Goleniów. Tymczasem, zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności - wyjaśnia P. Zieliński.

Kluczowe w tym przypadku jest to, że potwierdzenie naruszenia przez radnego owych zakazów skutkować może wygaśnięciem jego mandatu. Goleniowska Rada Miejska ma więc sprawę zbadać, a o zajętym stanowisku poinformować wojewodę do 12 grudnia.

Gdyby doszło do "odwołania" Krzysztofa Sypienia (obecnie klub Koalicja Samorządowa, w wyborach samorządowych startował jednak z listy komitetu Łączy Nas Gmina), pierwsza w kolejce do objęcia jego mandatu będzie Irena Henkelman.

Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Igor

odpowiedz
18.11.2022 13:41

Stopień okazał się małym, zafajdanym cwaniaczkiem, który szuka okazji jak oszwabić społeczność Goleniowa i napchać swoje kieszenie.

Czas

odpowiedz
19.11.2022 21:05

Najwyższy wziąść się za tych nieskazitelnych skurysynów !!!!

Czas na naukę

19.11.2022 21:05

WZIĄĆ (!) albo nie pisz wcale swoich "mądrości".

Waldemar

odpowiedz
18.11.2022 19:03

Nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka :)

Lupa

odpowiedz
22.11.2022 09:28

ja bym się chętnie przyjrzała jego kapeli - finansom, stosunkom i takie, tam