"To karygodne draństwo"

2021-01-30 12:34
Sylwester Wasiak
2021-01-30 12:34

Projekt uchwały budżetowej nie uzyskał kolejny raz akceptacji większości w Radzie Miejskiej. Goleniów nadal bez budżetu na 2021r. Przewodnicząca odczytała emocjonalny list jednego z mieszkańców miasta.

Na dzisiejszej kontynuacji sesji z 27 stycznia nie doszło do przełamania patowej sytuacji w sprawie budżetu. Cóż prawda autopoprawki burmistrza zyskały akceptację radnych, to jednak sama uchwała budżetowa nie została przyjęta (za głosowało 10 radnych, przeciw było również 10).
Nie przeszła również kolejny raz uchwała podnosząca cenę za odbiór odpadów komunalnych.
Na koniec zdalnych obrad przewodnicząca rady Krystyna Jaworska odczytała list radnego rady seniorów.
- Czuję się zobowiązana do odczytania pisma, które wpłynęło do Rady Miejskiej 5 stycznia 2021 r na moje ręce. Pismo to przekazałam do Państwa wiadomości 8 stycznia, niemniej autor zażyczył sobie odczytania na Radzie Miasta.
"Jestem mieszkańcem Goleniowa ponad 50 lat, dobro naszego miasta jest dla mnie bardzo ważne, to co obecnie wyprawiają niektórzy radni, jest karygodnym draństwem, nie mogę się pogodzić z taką bezmyślnością, niech wytłumaczą, z jakich przyczyn uderzają w różne ugrupowania i ludzi zasłużonych , a obecnie potrzebujących pomocy warcholstwo wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem, państwo radni przeciwnicy zatwierdzenia budżetu na 2021 rok opanujcie się, jeszcze nie jest za późno. Podpisał pan Bolesław Basiak.

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Groszek

odpowiedz
30.01.2021 17:55

Pani Krystyna J. to zwykła manipulatka. Jako radna i jako mediatorka. Porażka.

Czesław

odpowiedz
02.02.2021 08:25

Ostatnim dobrym budżetem Gminy Goleniów był budżet na rok 2014, późniejsze budżety były zborem pobożnych życzeń( przypomnę inwestycje na poziomie 75mil. zł brak wykonania) co widać w sprawozdaniach z wykonania tych budżetów. Inwestycje są opóźnione od dwóch do pięciu lat, następuje rolowanie długu Gminy Goleniów przez emisję nowych obligacji w tej kadencji 44 mil. zł ( wykup lata 2030- 40) oraz jednocześnie zostają wykupywane wcześniej obligacje( wykup lata 2020-2030) a reszta zostaje jako nadwyżka budżetowa do zbilansowania budżetu. Najwyższy czas w naszej gminie wprowadzić budżet zadaniowy. Stworzenie budżetu zadaniowego nie polega tylko na tym, że dotychczasową klasyfikację budżetową (działy, rozdziały) zamienia się na nową klasyfikację opartą na zadaniach. Dokonaniem budżetu zadaniowego jest wyposażenie go w tzw. część sprawnościową określającą dla każdego zadania cele jego realizacji oraz mierniki pozwalające monitorować realizację celów.

XYZ

odpowiedz
31.01.2021 09:08

Dobrali się jak w korcu maku. Co by było gdyby nie opozycja ?