Te opaski mogą uratować życie

2023-03-06 14:25
Redakcja
2023-03-06 14:25

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” dedykowany jest dla mieszkańców gminy Goleniów po 65. roku życia. O jego założeniach oraz dotychczasowym funkcjonowaniu mówi nam Zbigniew Łukaszewski, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie przystępuje do realizacji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program obejmować będzie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Goleniów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe tj. puls i saturacja.

- Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia, poprosić o interwencję pracownika centrum usług społecznych lub wezwać służby ratunkowe – mówi nam Zbigniew Łukaszewski, dyrektor CUS w Goleniowie.

Seniorzy, którzy chcą uczestniczyć w programie, zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia w Centrum Usług Społecznych w Goleniowie przy ul. Pocztowa 13. W 2022r. CUS zakupiło 63 opaski monitorujące.

- W czasie trwania programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. od sierpnia do grudnia 2022r. była ciągła rotacja użytkowników opasek. Obecnie w użyczeniu pozostaje 50 szt. opasek bezpieczeństwa, natomiast 13 opasek pozostaje do wykorzystania – kontynuuje Z. Łukaszewski.

Zgodnie z podpisaną umową z realizatorem, który świadczył usługę całodobowego monitoringu, realizator był zobowiązany do dostarczania comiesięcznych raportów.

- Według raportów od sierpnia 2022r. do grudnia 2022r. łączna rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa wyniosła 9, w tym: 6 zgłoszeń zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon oraz prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, 3 natomiast zgłoszenia zakończone zostały interwencją służb ratunkowych. Myślę, że przystąpienie do programu było bardzo dobrym posunięciem. Zainteresowanie jest duże, ponieważ usługa jest bezpłatna. W czasie trwania programu w 2022r. kilkanaście osób zrezygnowało z różnych powodów niezależnych od CUS, ale na ich miejsca zostały zakwalifikowane nowe osoby. Niektórzy używają opasek, bo chcą z kimś porozmawiać, ale może się zdarzyć, że opaska uratuje komuś życie. Uważam, że zakup 63 opasek jest ilością wystarczającą na dzień dzisiejszy, a rok 2023 zweryfikuje czy ewentualny zakup dodatkowych opasek będzie konieczny. Przy okazji zapraszamy wszystkie osoby z terenu gminy Goleniów zainteresowane dostępnymi usługami społecznymi do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cus.goleniow.pl – powiedział Z. Łukaszewski.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!