Takiego drugiego oświetlenia jak w parku nie będzie

2020-12-15 17:00
Sylwester Wasiak
2020-12-15 17:00

Użytkownicy siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie miejskim w Goleniowie nie mają co liczyć na to, że zostanie ona oświetlona podobnie jak siłownia plenerowa nieopodal w parku.

W tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miejskiej wniosek złożyła radna Małgorzata Latka.
- Ta siłownia i przyległy do niej plac zabaw na stadionie miejskim pogrążone są w mroku, co zniechęca ludzi do korzystania w okresie jesienno-zimowym już po godzinie 16.00. Brak jakiekolwiek oświetlenia w tym rejonie stadionu powoduje, że odwiedzający stadion w popołudniowych godzinach omijają tą część stadionu i nie czują się tam bezpiecznie, gdzie jest siłownia i plac zabaw dla dzieci. Przypomnę, że stadion miejski otwarty jest do 22.00. Tymczasem siłownia plenerowa w parku oświetlona jest rzęsiście 4 wysokimi lampami i 14 niskimi od zmroku do świtu, co daje ćwiczącym w parku poczucie bezpieczeństwa. Takie samo bezpieczeństwo powinni mieć mieszkańcy odwiedzający siłownię na stadionie miejskim. W związku z tym wnioskuję o oświetlenie rejonu siłowni i placu zabaw na stadionie miejskim od zmroku do czasu zamknięcia stadionu w jakości nie gorszej jak siłownia plenerowa w parku - zawnioskowała radna M. Latka.
Odpowiedzi na ten wniosek udzielił Henryk Zajko, zastępca burmistrza gminy Goleniów.
"Odpowiadając na Pani wniosek w sprawie oświetlenia siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie, w jakości nie gorszej jak siłownia plenerowa w parku uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zaplanowanych środków finansowych na ten cel, realizacja wniosku jest w obecnej chwili niemożliwa. Przemyślane, funkcjonalne rozmieszczenie podobnych obiektów usytuowanych blisko siebie, tj. siłowni i placu zabaw na stadionie i w parku z dodatkowym oświetleniem tego ostatniego było celowe i miało zaspakajać potrzeby różnych grup docelowych w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców w ciągu całego dnia. Nie oświetlone elementy rekreacyjne na stadionie w ciągu dnia służą uczniom szkół i osobom w wieku emerytalnym, natomiast obiekty parkowe oświetlone skierowane są oprócz wymienionej już grupy do mieszkańców, którzy chcą skorzystać z siłowni w godzinach popołudniowych. Ze względu na bliskość tych dwóch obiektów, funkcjonalność, efektywne wykorzystanie i nieponoszenie dodatkowych kosztów z zakresu opłat za energię elektryczną, zasadne wydaje się takie rozwiązanie. Zapewne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w tej części stadionu należy rozważyć podjęcie działań w zakresie zaplanowania oświetlenia parkowego" - napisał w odpowiedzi wiceburmistrz H. Zajko.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!