Strażacy z OSP Gryfice mają nowy sprzęt

2023-12-28 13:07
Karol Szumny
2023-12-28 13:07

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gryficach burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Mazurek oraz Prezesem OSP w Gryficach Robertem Oleszczakiem i Skarbnikiem OSP w Gryficach Jakubem Michałowskim podpisali umowę ws. przekazania w drodze darowizny nowego wyposażenia i sprzętu ratownictwa, w tym: ubranie specjalne – 5 kpl., hełm strażacki 5 szt. i radiotelefon nasobny z ładowarką – 3 szt.

ZDJĘCIE 1 z 10

Zakup niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Wnioskodawcą była Gmina Gryfice. Całkowity koszt zadania wyniósł 46 100 zł, w tym: kwota dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na realizację wymienionych zadań wynosiła 40 000 zł zaś wkład własny Gminy Gryfice 500 zł oraz koszt niekwalifikowalny poniesiony przez Gminę Gryfice 5 600 zł. 

Zakupiony sprzęt przyczyni się do efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzeń będących w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.  

Zgodnie z wymogami umowy  nr DFS-IX.7211.685.2023 z dnia 20.09.2023 r. dotyczącej powierzenia Gminie Gryfice zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”


tekst i zdjęcia: Gmina Gryfice

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!