Straż Miejska w akcji

2020-12-17 6:00
Sylwester Wasiak
2020-12-17 6:00

Straż Miejska w Goleniowie od września wszczęła łącznie 281 kontroli dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przez firmy i osoby prywatne. Oto efekty tych kontroli...

Jak poinformował na wczorajszej sesji Arkadiusz Radawiec, komendant Straży Miejskiej w Goleniowie, przeprowadzono 258 kontroli w siedzibach firm. W ich wyniku 34 podmioty złożył brakujące deklaracje. Ponadto ustalono, że 13 firm z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego posiada zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą Remondis ze Szczecina.
Kontroli poddano także do 14 grudnia 23 posesje prywatne. Na pięciu z nich ujawniono łącznie 40 osób, które nie były ujęte w zgłoszonych deklaracjach. Stwierdzono również 3 przypadki braku złożenia deklaracji. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 7 pouczeń oraz nałożono 1 mandat karny . Obecnie w toku jest 9 postępowań w sprawie ujawnionych nieprawidłowości. W tych sprawach wyznaczono terminy do złożenia lub korekty deklaracji. Zgodnie z zapowiedzią komendanta kontrole będą kontynuowane.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!