Straty będą usunięte lub zrekompensowane!

2020-10-08 17:50
Sylwester Wasiak
2020-10-08 17:50

Wiemy, jakie będą dalsze reperkusje związane z wczorajszą awarią i zalaniem piwnic w bloku przy ul. Matejki 22 w Goleniowie.

Pisaliśmy o tym wczoraj TUTAJ. W tej sprawie przesłaliśmy pytania do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie, które dotyczyły zakresu prowadzonych prac, przyczyn wystąpienia awarii oraz ewentualnych rekompensat za wyrządzone szkody.
Dziś otrzymaliśmy odpowiedź Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podpisaną przez Tomasza Majewskiego, prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie. Jej treść prezentujemy poniżej...

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Goleniowie w nawiązaniu do przesłanych pytań informuje, że:
- prace prowadzone w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. Matejki 22 w Goleniowie obejmują budowę przyłącza wysokich parametrów oraz indywidualnego węzła cieplnego dla przedmiotowego obiektu i realizowane są w ramach zadania pn.:"Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Matejki 3, etap III",
- ww. roboty zostały zlecone firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ATEST" Ryszard Olejnicki ze Szczecina
- w dniu 7 października w związku z prowadzonymi robotami nastąpiła awaria na przyłączu ciepłej wody w budynku, która spowodowała zalaenie piwnic,
- straty, jakie powstały w związku z powyższym zdarzeniem zostały szczegółowo omówione na spotkaniu w dniu 7 października, w którym uczestniczyli przedstawiciele PEC Sp. z o.o., Zarządcy budynku, a także firmy wykonującej przedmiotowe prace,
- zgodnie z poczynionymi ustaleniami wszelkie szkody związane z powstałą awarią zostaną naprawione lub zrekompensowane przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ATEST" Ryszard Olejnicki ze Szczecina w jak najszybszym czasie na jej koszt.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!