Stowarzyszenia z dotacjami

2021-03-10 19:20
Sylwester Wasiak
2021-03-10 19:20

Przyznane zostały dotacje z budżetu gminy Goleniów dla stowarzyszeń...

Na mocy wydanych zarządzeń, burmistrz Robert Krupowicz przyznał dotację z budżetu gminy dla:
- Stowarzyszenia Klubik Mam w Goleniowie na realizację zadania z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w wysokości 6 000 zł.
- Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wysokości 25 000 zł.
- Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w wysokości 46 000 zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!