Sprawy w gryfickim PUP znowu załatwimy osobiście

2020-05-25 9:44
Katarzyna Adamiak
2020-05-25 9:44

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach wznowił stacjonarną obsługę klienta. Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od poniedziałku 25 maja na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach uruchomione zostały dwa Punkty Obsługi Klienta.

- Pierwszy punkt (główne wejście do urzędu) - stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych.
- Drugi punkt (boczne wejście do urzędu) - obsługa pozostałych klientów urzędu.

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy, obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach od 7.45 do 15.15. Osoby, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie, proszone są o kontakt telefoniczny z doradcą klienta. Jednocześnie Urząd informuje, że wszystkie dotychczasowe formy zdalnej obsługi są nadal preferowane.

Nadal też, wszelkiego rodzaju dokumenty i wnioski należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach.

Obsługa w Urzędzie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego; pomieszczeniu przebywać może 1 interesant na 1 stanowisko obsługi. Obowiązkowe jest noszenie maseczek, rękawiczek i dezynfekcja rąk.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!