Rolnicy wyjadą na drogi. Będą utrudnienia w ruchu?!

2022-01-18 5:27
Sylwester Wasiak
2022-01-18 5:27

To może być ciężki dzień dla kierowców poruszających się po drogach powiatu goleniowskiego! Wiemy, gdzie mogą wystąpić utrudnienia związane z protestem rolników!

Foto: Solidarność Rolników Indywidualnych (Archiwum)

Na wtorek 18 stycznia NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" wspierana przez inne stowarzyszenia rolnicze organizuje protest. W jego ramach rolnicy wyjadą na drogi swoim sprzętem rolniczym, który z zachowaniem odstępów w wolnym tempie ma przemieszczać się po drogach województwa zachodniopomorskiego. Protest ma odbyć się także w powiecie goleniowskim. Zbiórka protestujących zaplanowana jest Maszewie na dawnej stacji paliw Kagra, skąd o godz.11 ma wyruszyć przejazd w kierunku Goleniowa, a stamtąd przez Nowogard do Maszewa. Przewidywany koniec protestu to godzina 15, a więc do tego czasu kierowcy poruszający się drogami w tym rejonie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Czego domagają się protestujący?

Postulaty protestu rolników w województwie zachodniopomorskim obejmują sześć punktów:
1. POLITYKA PAŃSTWA
Polityka państwa polskiego w obszarze rolnictwa musi uwzględniać specyfikę rolnictwa Polski Północnej i Zachodniej. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne to gospodarstwa do 300 ha. Zdecydowanie przeciwstawiamy się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nie mogą zagrażać suwerenności żywnościowej naszego kraju.
2. TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ROLNICTWA
Postulujemy pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań łagodzących ujemne skutki spowodowane pandemią, wieloletnimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów produkcji rolnej.
3. SUSZA W ROLNICTWIE
A) Zwracamy się do Rządu RP o pilne rozwiązanie problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. Żądamy, aby odszkodowanie wynosiło po 1000 złotych do hektara uprawy jarej i upraw strączkowych oraz po 700 złotych do hektara uprawy ozimej, przy czym łąki i pastwiska powinny być traktowane jak uprawy ozime.
B) Żądamy zmiany zasad definiowania zjawiska suszy i branie pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim okresie czasu oraz innych czynników wpływających na obniżenie plonów.
C) Z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej żądamy, aby wszystkie wnioski złożone w aplikacji suszowej uznać za wnioski powyżej 30 procent strat w gospodarstwach.
D) Żądamy rozłączenia produkcji zwierzęcej od roślinnej przy obliczaniu skutków suszy.
4. GOSPODAROWANIE ZIEMIĄ Z ZASOBU WRSP
A) Domagamy się dokonania w trybie pilnym zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób umożliwiający rozłożenie na okres do 25 lat zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
B) Domagamy się konsekwentnego wyegzekwowania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących wyłączenia 30 procent dzierżawionych gruntów. Ziemia ta powinna zostać przekazana gospodarstwom rodzinnym w formie przetargów ograniczonych.
5. HOLDING SPOŻYWCZY
Państwo ponosi odpowiedzialność za nieprzemyślaną prywatyzację przetwórstwa i zaopatrzenia w rolnictwie. W tej sytuacji, na zasadzie pomocniczości, powinno przejąć na siebie współodpowiedzialność za uporządkowanie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.
Zgodnie z zasadą pomocniczości, poprzez spółki skarbowe, państwo powinno wspierać organizację przetwórstwa i zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw rolnych. O kondycji finansowej gospodarstw powinny decydować dochody wynikające z wysokości i jakości produkcji rolnej. Opowiadamy się za zagwarantowaniem wpływu rolników na działanie przyszłego holdingu rolno-spożywczego poprzez udziały lub przedstawicielstwo w radach nadzorczych.
6. UBEZPIECZENIA ROLNICZE
Domagamy się pilnego wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotą jego powinno być identyfikowanie źródeł ryzyka w gospodarstwach rolnych, edukacja rolników w zakresie dobierania właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem oraz działanie Państwa (wsparcie) w zakresie zapobiegania ryzykom oraz łagodzenia jego skutków.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!