Rewalskie wodociągi poszukują głównego księgowego

2020-11-03 7:00
Katarzyna Adamiak
2020-11-03 7:00

Prezes Zarządu Wodociągi Rewal Spółka z o.o. w Pobierowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki. Sprawdź, jakie trzeba spełnić wymagania. 

Fot. Wodociągi Rewal

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy – Pobierowo obiekty oczyszczalni ścieków

Oczekiwania:

a)      wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość) oraz praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów;

b)      co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku księgowym w spółkach prawa handlowego;

c)      znajomość ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych,

d)      znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, programów księgowych, bankowości elektronicznej;

e)      umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych;

f)       bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętności interpersonalne;

g)      mile widziana wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji

Główny zakres obowiązków:

 a)      prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo–księgowych Spółki

b)      wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki poprzez dostarczanie Zarządowi Spółki aktualnych i rzetelnych danych finansowych;

c)      zarządzanie kilkuosobowym zespołem księgowych

d)      dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych;

e)      sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych oraz sprawozdań

Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

b)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Wodociągi Rewal Sp. z o. o.  z siedzibą w Pobierowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000,ze zmianami);

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres: Wodociągi Rewal Sp. z o. o. ul. Poznańska 31 Pobierowo lub podać przez skrzynkę podawczą Wodociągów Rewal Sp. z o.o.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Z uwagi na sytuację epidemiczną dopuszcza się złożenie dokumentów drogą elektroniczną na adres: jk@wodociagirewal.pl. (termin upływa 30 listopada 2020 o godzinie 15:30).

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie.

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Janek

odpowiedz
03.11.2020 09:38

A głupi myślałem że księgowy zagiął i go szukają.

Daniel

03.11.2020 09:38

Myślę , że tam jest wszystko możliwe ... z Panią prezes :)

Alvin

odpowiedz
05.11.2020 12:40

Wiewiórki donoszą, że główny księgowy odszedł, na wieść, że opłaty za śmieci maja być liczone od zużycia wody. :-))))