Reorganizacja w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Powstanie Strefa Obsługi Interesanta

2021-06-03 23:48
Redakcja
2021-06-03 23:48

2 czerwca nastąpiła zmiana organizacyjna w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.
Otwarta została tam Strefa Obsługi Interesanta.

Jak poinformowano na stronie goleniow.pl, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze w poniżej wymienionych pokojach:

Wejście Główne A

Kasa
Biuro Obsługi Interesanta
Windykacja, deklaracje śmieciowe – pokój 103
Biuro dowodów osobistych – pokój 105
Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, nadanie nr PESEL osobom dorosłym) – pokój 106
Sprawy mieszkaniowe – pokój 110
Deklaracje śmieciowe – pokój 111
Podatki od środków transportu – pokój 112
Podatek od nieruchomości: tereny poza miastem – pokój 115
Podatek od nieruchomości: miasto – pokój 116
Wejście B (od strony Biura Rady Miejskiej) przeznaczone dla radnych i innych osób spoza urzędu, zaproszonych na organizowane spotkania i konferencje.

Wejście C (od strony Urzędu Stanu Cywilnego) przeznaczone dla obsługi interesantów tego urzędu.

Wejście D (od strony Straży Miejskiej) przeznaczone dla interesantów Straży Miejskiej, dla osób kierowanych do prac społecznie użytecznych oraz zaopatrzenia.

Składanie podań, wniosków oraz dokumentów do Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta.
Sprawy związane z działalnością gospodarczą i pozwoleniami na sprzedaż alkoholu, licencja na TAXI załatwiane będą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 91 46 98 275; 91 46 98 276.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!