Radny skarży na p.o. burmistrza!

2020-11-03 18:20
Sylwester Wasiak
2020-11-03 18:20

Do biura Rady Miejskiej wpłynęła dziś skarga na pełniącego obowiązki burmistrza Henryka Zajko.

Jej autorem jest radny Robert Kuszyński, a dotyczy ona sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie ostatniej sesji. Jej treść prezentujemy poniżej.

Działając w oparciu o art. 229 pkt 3 K.P.A. niniejszym wnoszę skargę na zastępcę burmistrza Goleniowa pana Henryka Zajko. Powodem skargi jest zachowanie, jakie miało miejsce w dniu 28.10.2020 roku podczas przerwy w ostatniej sesji Rady Gminy Goleniów.

Podczas przerwy w obradach zwróciłem się do Skarbnika Gminy z prośbą o udzielenie informacji na temat budżetu Gminy. Prośba miała miejsce w związku z trwającą podczas poprzedniej sesji dyskusją nad przesunięciem środków, w celu dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Pełniący obowiązki burmistrza, podczas mojej rozmowy ze Skarbnikiem zabronił mu udzielać mi jakichkolwiek informacji na temat budżetu Gminy Goleniów stwierdzając, cytuję: „Proszę nie udzielać mu żadnych informacji, niech radny sobie sam szuka”.

Wypowiedź słyszało kilku Radnych. Wskazuję w tym miejscu, że (niezależnie od aspektu związanego z brakiem kultury i sposobem potraktowania radnego):
- sprawy związane z budżetem stanowią informację publiczną;
- żaden z przedstawicieli władzy nie ma prawa utrudniać radnemu dostępu do informacji związanych z funkcjonowaniem Gminy, w szczególności – spraw związanych z jej finansami;
- pan p.o. burmistrza nie miał prawa zabraniać udzielania informacji publicznej;
- zaistniała sytuacja świadczy o braku woli jakiejkolwiek współpracy

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.
Skierowanie wniosku do rozpoznania przez Radę Gminy wynika z nieobecności w pracy Burmistrza Goleniowa i brakiem realnych perspektyw na jego powrót.

Robert Kuszyński
Radny Rady Miejskiej w Goleniowie

Skarga ta trafi teraz do rozpatrzenia przez Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Grażyna

odpowiedz
03.11.2020 20:24

Radny nie przygotował się merytorycznie i myśli że jest niewiadomo kim że powinien od ręki dostać informacje ? Niech radny złoży wniosek o udostępnienie informacji publicznej a nie wylewa swoją niewiedzę na burmistrza bo my interes nie poszedł . Obiecał komendantowi samochód to niech odkłada diety i kupi ze swoich .