Radny apeluje do opozycji

2021-01-26 16:59
Sylwester Wasiak
2021-01-26 16:59

Wojciech Łebiński, szef klubu radnych burmistrza Roberta Krupowicza wystosował  apel do opozycji.

Apel skierowany jest do jedenastu radnych: Doroty Chodyko, Danuty Faryniarz, Marcina Gręblickiego, Roberta Kuszyńskiego, Małgorzaty Latka, Łukasza Mituły, Aleksandry Muszyńskiej, Mariusza Skakuja, Krzysztofa Sypienia, Krzysztofa Zajko oraz Katarzyny Zalewskiej-Paciorek i brzmi następująco:

Szanowni Państwo
Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego wprowadzenia dodatkowych zadań do projektu budżetu na 2021 rok zwracamy się z apelem jak poniżej.
Jak Państwu wiadomo, ze względów formalnych wynikających z Uchwały nr XVU/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Państwa wniosek jest na dzień dzisiejszy niemożliwy do procedowania. Jednakże, zważając na zasadność części proponowanych w Państwa wniosku zmian oraz konieczność dogłębniejszego przeanalizowania wskazanych we wniosku zmniejszeń budżetowych, uważamy że właściwym byłoby podjęcie rozmów zmierzających do wypracowania wspólnego stanowiska w tym zakresie. Znalezienie konsensusu
i opracowanie wspólnego pakietu zmian do projektu budżetu na 2021 rok pozwoli nam na przedstawienie go Burmistrzowi, który zgodnie z ww uchwałą na obecnym etapie jako jedyny może wprowadzać zmiany w projekcie budżetu w ramach autopoprawki. Liczymy na Państwa chęć do podjęcia rozmów na gruncie naszej Rady, ponad podziałami
dzielącymi Państwa z Burmistrzem. Jesteśmy otwarci na rozmowy w terminie, który pozwoli na dojście do porozumienia i uchwalenia budżetu na 2021 rok na najbliższej Sesji RM w Goleniowie.
Z poważaniem
Przewodniczący KWW RK
Wojciech Łebiński

Jak nas poinformował W. Łebiński, z apelem do opozycji wystąpił w imieniu KWW Roberta Krupowicza w poniedziałek rano.
- Dotąd nie mam odzewu (wtorek popołudniu — przyp.red.), więc uważam, że mimo wielu deklaracji słownych nie istnieje wola do jakiegokolwiek porozumienia z tamtej strony. Jest trwające już prawie dwa lata "nie bo nie". Bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia — powiedział W. Łebiński.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

radny

odpowiedz
26.01.2021 17:13

O Boże jak mi smutno :(