Rachmistrzowie poszukiwani. Na czym polega praca i ile można zarobić?

2020-06-16 13:11
Katarzyna Adamiak
2020-06-16 13:11

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Chętni do przeprowadzenia wywiadów z rolnikami prowadzącymi gospodarstwo mogą zgłaszać się do urzędów gmin.

Od 1 września do 30 listopada br. w całej Polsce prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. W tej chwili trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór zakończy się 8 lipca.

Kto może zostać rachmistrzem?
Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
• pełnoletnich;
• zamieszkałych w danej gminie;
• posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
• posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
• które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą poprawnie na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu. Im więcej punktów, tym wyższa lokata. Ostatecznie rachmistrzów terenowych powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Ile może zarobić rachmistrz?
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

W jaki sposób zbierane będą informacje?
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 – gmina Gryfice

Powszechny Spis Rolny 2020 – gmina Płoty

Powszechny Spis Rolny 2020 – gmina Trzebiatów

Powszechny Spis Rolny 2020 – gmina Karnice  

Powszechny Spis Rolny 2020 – gmina Brojce

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

20.06.2020 23:22

MA SREDNIE TO CHYBA POŁUGUJE SIE W MOWIE I PISMIE ZAL BU