Ptasia grypa w powiecie goleniowskim!

2021-11-26 19:53
Sylwester Wasiak
2021-11-26 19:53

Powiat goleniowski znalazł się na liście powiatów zagrożonych wystąpienie ptasiej grypy. Wprowadzone zostały z tego powodu ograniczenia!

Na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Werynarii wczoraj ukazało się w tej sprawie Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy którego uznaje się obszar powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków oraz utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu. Na obszarze zagrożonym nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.
Zakazy i nakazy obowiązują do momentu ich odwołania.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!