Promocja Zdrowia w gryfickim szpitalu ponownie dofinansowana przez Urząd Marszałkowski

2024-03-19 8:47
Karol Szumny
2024-03-19 8:47

W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy na wsparcie finansowe SPZZOZ w Gryficach w zakresie: Promocji Zdrowia Psychicznego, Promocji Zdrowia „Męskie Zdrowie” oraz Promocji Zdrowia w Zakresie Opieki Okołoporodowej. Wszystkie programy będą realizowane do końca 2024 roku.

Jak czytamy na stronie SPZZOZ w Gryficach MEDICAM, projekt Zdrowia Psychicznego skierowany jest do mieszkańców powiatu gryfickiego i nie tylko, do projektu zachęcamy mieszkańców okolicznych wsi i innych miejscowości jak najbardziej oddalonych znajdującym się poza gminą z ograniczonymi możliwościami dostępu do specjalistów ze względu na odległość. Działania będą prowadzone przez wykwalifikowany personel: terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta, psycholog, suicydolog, seksuolog, pielęgniarka psychiatryczna, instruktor leczenia Terapii Uzależnień.

Projekt „Męskie Zdrowie” skierowany do mężczyzn pow. 18. roku życia, poprzez spotkania informacyjne ma na celu podniesienie świadomości na temat zdrowia mężczyzn, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę i leczenie raka prostaty, raka jąder.

Projekt w zakresie Opieki Okołoporodowej adresowany jest do wszystkich kobiet w ciąży oraz ich osób towarzyszących (ojców - małżonków, partnerów, innych członków rodziny). Dodatkowo  będą prowadzone zajęcia z Fizjoterapeutką uroginekologiczną dla chętnych kobiet z naszego regionu, w tym przed porodem, po porodzie, po operacjach uroginekologicznych czy potrzebujących fizjoterapii z uwagi na profilaktykę zdrowia kobiet.

Zakres planowanych działań, na które zostaną poniesione wydatki w ramach dotacji budżetowej, to przede wszystkim działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, działania informacyjno-edukacyjne, konferencje, szkolenia oraz inne, umożliwiające zwiększenie potencjału zdrowotnego mieszkańców.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!