Prezentacja Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

2020-06-02 20:54
SuperPortal24
2020-06-02 20:54
ZDJĘCIE 2 z 14

„Herbert” – szkoła idealna dla Ciebie!

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy!

Liceum Ogólnokształcące:

- klasa medialno - językowa – rozszerzone przedmioty: język polski, biologia, język angielski.                                         

- klasa ogólna- rozszerzone przedmioty : geografia, język angielski.

- klasa mundurowa  z elementami ratownictwa– rozszerzone przedmioty: wiedza o społeczeństwie, geografia.

Zwracamy szczególną uwagę na  kompetencje językowe naszych uczniów: w dwóch klasach język angielski jest realizowany w zakresie rozszerzonym, w klasie mundurowej uczniowie dodatkowo mają zajęcia z języka angielskiego zawodowego, czyli program nauczania tego języka uwzględnia specyfikę klasy.

Wysoki poziom nauczanych języków - angielskiego i niemieckiego – udaje nam się utrzymać dzięki stabilnej, dobrze wykształconej kadrze nauczycielskiej z  wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole oraz komisjach egzaminacyjnych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

- klasa wielozawodowa

Uczeń wybiera dowolny zawód, staje się fachowcem  w swojej branży,  praktyczną naukę zawodu odbywa u pracodawcy, otrzymuje wynagrodzenie.

Pomagamy znaleźć praktyki – posiadamy bank sprawdzonych pracodawców.

(więcej o klasach: www.herbert.trzebiatow.pl  zakładka Rekrutacja)

 

 Miarą sukcesu naszej szkoły są losy Absolwentów „Herberta”:

- mamy wśród nich studentów najlepszych uczelni w Polsce, są inżynierami, prawnikami, nauczycielami, lekarzami, dziennikarzami, farmaceutami, fizjoterapeutami, językowcami,  oficerami, policjantami, menadżerami, bankowcami, pracownikami administracji na najwyższych szczeblach…

- wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i wykonuje swój wyuczony w szkole i na praktyce zawód: kucharza, fryzjera, mechanika, elektryka, piekarza …

Jak to robimy?

Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ważny jest dla nas jego rozwój intelektualny, emocjonalny  i społeczny. Osiągamy to przez różne  formy aktywności na miarę potrzeb i możliwości uczniów w szkole i środowisku lokalnym. Każdy uczeń czuje się u nas bezpiecznie.