Poważne problemy 23 placówek przedszkolnych!

2022-01-28 6:31
Sylwester Wasiak
2022-01-28 6:31

O ponad 100 złotych miesięcznie zmniejszona została dotacja dla placówek przedszkolnych, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym. Może to przełożyć się na podwyżkę czesnego, która spadnie na barki ponad tysiąca rodziców! O pilne spotkanie wnioskuje radny Krzysztof Sypień!

Wniosek w sprawie obniżenia dotacji dla placówek przedszkolnych prowadzonych przez inne aniżeli Gmina Goleniów podmioty skierował do burmistrza Roberta Krupowicza 26 stycznia radny Krzysztof Sypień. W piśmie tym czytamy...

"W związku z licznymi głosami zaniepokojenia w środowisku Dyrektorów i Organów Prowadzących placówki przedszkolne prowadzone przez inne aniżeli Gmina Goleniów podmioty wnioskuję o pilne przywrócenie zmniejszonej kwoty miesięcznej dotacji na dziecko w w/w placówkach, do kwoty równej lub wyższej na dzień złożenia deklaracji o jej niepomniejszaniu (marzec 2021r.)
W wyniku zarządzenia Burmistrza nr 11/2022 z dnia 12.01.2022r. dotacja dla placówek przedszkolnych, dla których Gmina Goleniów nie jest Organem Prowadzącym, spadła o kwotę 115-150 zł (!!!) na każde dziecko miesięcznie w stosunku do marca 2021r. Jest to zaskakująca sytuacja, stojąca w sprzeczności wobec publicznych zapewnień Burmistrza o braku negatywnego wpływu zeszłorocznej reorganizacji sposobu żywienia w przedszkolach zarządzanych przez Gminę oraz będąca w sprzeczności wobec publicznych obietnic utrzymania dotacji dla przedmiotowych placówek na co najmniej niezmniejszonym poziomie. Niezapowiedziana redukcja kwoty dotacji jest szczególnie dotkliwa zwłaszcza dzisiaj, w czasach rosnącej inflacji oraz gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania również i tego rodzaju działalności, destabilizuje ona lokalny system opieki przedszkolnej i godzin w interes oraz portfele ponad tysiąca rodziców korzystających z tego rodzaju oferty. Pozostawienie dotacji na obniżonym poziomie wymusi kolejne podwyżki czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz najpewniej spowoduje ograniczenia w dostępie do miejsc w przedszkolach, doprowadzając do redukcji etatów lub zamknięć placówek ze względu na utratę rentowności.
Podejmując decyzję w tej sprawie, proszę wziąć pod uwagę wartość oraz istotność społeczno-ekonomiczną powszechnego dostępu do oferty wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 6, możliwej do finansowania przez rodziców. Proszę wziąć pod uwagę również, że Gmina Goleniów od lat kreowana była przez Urząd jak wspierająca i przyjazna rodzinom, z dobrze działającym systemem opieki przedszkolnej na poziomie około 90% "uprzedszkolnienia".
Jednocześnie wraz z wnioskiem powyżej, wnoszę o zwołanie w trybie pilnym spotkania z udziałem Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGIM w Goleniowie oraz z udziałem Organów Prowadzących / Dyrektorów Placówek Przedszkolnych z obszaru Gminy Goleniów niezarządzanych przez Gminę w przedmiotowej sprawie. Problem dotyczy 23 z 27 placówek przedszkolnych w naszej Gminie.” - pisze w złożonym wniosku radny K. Sypień.

W marcu 2021 dotacja wynosiła 1.283,87 zł dla przedszkoli publicznych i 962,90 zł dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych niepublicznych. Obecnie, w styczniu 2022 dotacja wynosi odpowiednio 1.134,70 zł i 851,03 zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!