Pomorze Zachodnie laureatem konkursu „Samorząd Równych Szans”

2020-11-13 14:18
Katarzyna Adamiak
2020-11-13 14:18

Pomorze Zachodnie zostało tegorocznym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans”. W X edycji konkursu województwo Zachodniopomorskie doceniono za realizację projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług”.

 

 

Celem konkursu organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. „Samorząd Równych Szans” jest rozpowszechnianie wśród samorządów dobrych praktyk związanych z dostosowaniem zarówno usług, jak i otoczenia pod kątem możliwości osób z niepełnosprawnością.

Zwycięstwo w konkursie „Samorząd Równych Szans” to dla nas szczególna nagroda, która pokazuje kierunek naszych codziennych działań. Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak: równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja. Dzięki dziesiątkom działań, które realizujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udaje się nam tworzyć nowe możliwości dla wszystkich, którym w życiu trudniej, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Dziękuję zespołowi ROPS i naszym partnerom za dotychczasowe działania. Partnerska formuła pierwszej edycji zdała egzamin wzorcowo mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


Jury konkursu doceniło realizowany od 2018 roku projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerami w przedsięwzięcia, którego celem tworzenie kompleksowej oferty sąsiedzkich usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, są Fundacja Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.


W ramach współpracy otwarto mieszkania wytchnieniowe w Szczecinie i Kołobrzegu oraz dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Inicjatywa zaowocowała również organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów, dofinansowaniem remontów mieszkań czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Wdrażany jest także system nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych jako Uber... sąsiedzkich usług opiekuńczych. Z usług oferowanych w „Dobrym Wsparciu” skorzystało ponad 300 niesamodzielnych osób, przeszkolono blisko pół tysiąca opiekunów. Wyremontowano także 31 prywatnych mieszkań, dostosowując lokale do potrzeb osób niesamodzielnych.


W regionie, w Polsce realizuje się wiele ważnych społecznie projektów, dofinansowanych ze środków UE, ale nasz wyróżniał się trzema cechami. Po pierwsze jest to kompleksowość działań. Stworzyliśmy wysokiej jakości usługi szyte na miarę poszczególnych osób i rodzin. Nie osiągnęlibyśmy tego bez drugiego filaru, a więc partnerskiej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. I po trzecie najważniejsze, udało nam się zdobyć zaufanie mieszkańców. Przywracamy wiarę i zaufanie do służb publicznych i społecznych w regionie mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS, gdzie zrodził się pomysł realizacji „Dobrego Wsparcia”.


Choć realizacja projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” formalnie zakończyła się w czerwcu 2020 r, to partnerzy nadal ze sobą współpracują, dążąc do zwiększenia dostępności do środowiskowych usług opiekuńczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na Pomorzu Zachodnim. W nowej odsłonie, tym razem pn. „Region Dobrego Wsparcia” rozwijana jest przede wszystkim sieć sąsiedzkich usług społecznych. Planowane jest też utworzenie mieszkania wytchnieniowego czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca marca 2023 r. [dodatkowe informacje: „Region Dobrego Wsparcia”. Pomoc dla osób niesamodzielnych i ich rodzin].

Projekt „Dobre Wsparcie” realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsięwzięcie w roku 2019 r. zwyciężyło także w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską „Regio Stars Awards”.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!