Radni podjęli decyzję w sprawie lokalizacji pomnika rotmistrza Pileckiego

2023-03-29 11:50
Sylwester Wasiak
2023-03-29 11:50

Radni po długiej dyskusji podjęli przed chwilą ostatecznie decyzję w sprawie lokalizacji pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie.

Przypomnijmy, że wcześniej odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie (pisaliśmy o tym TUTAJ). W ich wyniku wskazana została lokalizacja na skwerze u zbiegu ulic T. Kościuszki z Konstytucji 3 Maja. By konkretne działania musiały być podjęte, ostateczną decyzję musieli podjąć radni. Dziś projekt takiej uchwały trafił pod obrady.

Nim jednak został rozpatrzony, głos zabrał Krzysztof Męciński z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie, który zwrócił się z prośbą o akceptację inicjatywy i odczytał list córki rotmistrza Zofii Pileckiej-Optułowicz, która m.in. zapowiedziała wizytę w Goleniowie przy uroczystym odsłonięciu pomnika. Jak zapowiedział K. Męciński, pomnik rotmistrza Pileckiego będzie rzeźbą wykonaną z brązu.
W trakcie dyskusji radna Aleksandra Muszyńska-Popielarczyk wyraziła swój niesmak co do wyboru lokalizacji. W jej ocenie można było usadowić pomnik na placu rotmistrza W. Pileckiego. Radna Muszyńska złożyła wniosek o wprowadzenie zmiany i posadowienie pomnika na miejskich Plantach,a więc miejscu rekomendowanym przez Insytut Pamięci Narodowej. Kontestowała tę propozycję radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk, która oświadczyła, że wybrane w konsultacjach miejsce jest optymalne i zasługuje na akceptację Rady. Z kolei radna Danuta Faryniarz złożyła wniosek o nazwanie skweru, który został wskazany w konsultacjach, gdzie ma stanąć pomnik, placem rotmistrza Witolda Pileckiego. Jeszcze inną propozycję złożył radny Łukasz Mituła, który  zwrócił się do przedstawiciela IPN o przyjrzenie się stanowi Pomnika Niepodległości, który od lat popada w ruinę i zasugerował być może wsparcie finansowe tej instytucji w odnowienia tego obiektu. Poza tym stwierdził, że temat lokalizacji pomnika rotmistrza Pileckiego jest niedopracowany (w zakresie braku projektu pomnika oraz lokalizacji)  i uznał, że temat ten nie powinien być dziś głosowany, wobec czego złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały i jego dopracowanie. Radny Krzysztof Zajko zaproponował podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie powstania pomnika i jednocześnie zobowiązanie burmistrza do przygotowania uchwały w sprawie rozszerzenia granic placu rotmistrza Pileckiego tak by objął skwer, na którym powstanie pomnik. Wniosek radnego Mituły nie uzyskał wymaganej większości, podobnie jak wniosek radnej Muszyńskiej-Popielarczyk dotyczący posadowienia pomnika na miejskich Plantach. Z kolei wniosek radnej Faryniarz o rozszerzenie nazwy placu rotmistrza Pileckiego o miejsce posadowienia pomnika został zaakceptowany. Ostatecznie Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której akceptuje upamiętnienie rotmistrza Witolda Pileckiego poprzez wzniesienie pomnika w Goleniowie na skwerze u zbiegu ulic Kościuszki i Konstytucji 3 Maja. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika zostanie sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Montaż pomnika oraz zagospodarowanie otoczenia pomnika zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Goleniów.

Radnych przekonywał do akceptacji budowy pomnika rotmistrza Pileckiego, Krzysztof Męciński z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Aro

odpowiedz
30.03.2023 10:32

Nie pomniki stawiajcie tylko weźcie się za solidny remont ulicy Puszkina ! Tuż przed waszym gmachem...nie wstyd wam ?

Lupa

odpowiedz
31.03.2023 18:22

Pomnik z brązu - jakaż to użyteczna rzecz, a jak przydatna, ho,ho. A nie pomyślał nikt, żeby Puszkina spuścić do kanalizacja i wyremontowaną ulicę nazwać imieniem Witolda ?