Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod wolontariuszy WOŚP

2024-01-28 13:02
Karol Szumny
2024-01-28 13:02

Aby 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niósł za sobą tylko i wyłącznie pozytywne chwile oraz gwarantował dobrą i pożyteczną zabawę, przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego kwestowania.

Legitymacja wolontariusza // fot. policja zachodniompomorska

Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod wolontariuszy WOŚP. Oto porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

- Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza

- Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu

- Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją lub strażą miejską/gminną.

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy

Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:

  -  centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony

  -  głównych ciągach komunikacyjnych

  -  miejscach dobrze oświetlonych

  -  miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych

  -  miejscach objętych monitoringiem kamer itp.

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.

Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.

Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali zwracajcie się o pomoc do Policji lub straży miejskich/gminnych. Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami możecie zostać zapytani przez policjantów o to, jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się, to z troski o Wasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, aby będąc świadkiem niepokojących sytuacji, jak najszybciej powiadomić obecne na miejscu służby lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.


źródło: zachodniopomorska.policja.gov.pl

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!