Podwyżka dla burmistrza?

2021-01-24 14:00
Sylwester Wasiak
2021-01-24 14:00

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Maszewie radni procedować będą m.in. uchwałę podnoszącą uposażenie burmistrza Pawła Piesio.

W programie sesji znalazła się uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa, w której treści czytamy m.in.
(...) ustala się z dniem 1 stycznia 2021 roku Panu Pawłowi Piesio Burmistrzowi Maszewa wynagrodzenie miesięczne w następujący sposób:
1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł.
2. dodatek funkcyjny w wysokości 1900zł.
3. dodatek specjalny stanowiący 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego,
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in., że:
Rada Miejska w Maszewie uchwałą nr II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 ustaliła wysokość miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Maszewa w wysokości 7680 zł brutto , na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny stanowiący 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie Burmistrza Maszewa w obecnej wysokości stanowi najniższe wynagrodzenie w odniesieniu do włodarzy gmin ościennych (do 15 tys. mieszkańców).
Burmistrz Maszewa obejmując swój urząd w 2018 r. zastał Gminę Maszewo w trakcie realizacji Programu postępowania naprawczego i z wielomilionowym zadłużeniem. Już w 2019r. Gmina odzyskała płynność finansową. W rankingu gmin, w zakresie kondycji finansowej, prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Regionalna Izbę Obrachunkową w Szczecinie, na koniec 2019r. Gmina awansowała o 21 pozycji (jest to najwyższy awans wśród gmin woj. zachodniopomorskiego). Burmistrz Maszewa dwukrotnie uzyskał votum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Dzięki swoim działaniom pozyskał wiele środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy (...).
Pod projektem uchwały wprowadzającej podwyżkę dla burmistrza podpisali się radni: Irena Plewa, Marta Popielarska, Emilia Kwiatkowska, Krzysztof Smykowski, Krzysztof Seredyński i Renata Staszków.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Maszewie odbędzie się w piątek 29 stycznia. Początek o godz. 15.

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

???

odpowiedz
24.01.2021 15:11

To chyba nie jest najlepszy moment na podwyżkę.

!!!

24.01.2021 15:11

A który jest najlepszy? Czy po dwóch latach - jak widać - cieżkiej pracy na prawdę nie można?

Amen

odpowiedz
25.01.2021 16:21

Ludzie to niech obniża podatek lub za śmieci a nie podwyżki pensji burmistrza w takim maszewie

Waldek

odpowiedz
25.01.2021 22:51

Skoro są efekty pracy burmistrza, to jak najbardziej podwyżka jest zasadna.