Podatek za psa. Ile osób już zapłaciło?

2020-03-09 13:01
Katarzyna Adamiak
2020-03-09 13:01

Do końca czerwca gryficzanie posiadający psa muszą zapłacić podatek od jego posiadania. Sprawdziliśmy, ile osób już zapłaciło?

Roczna kwota opłaty za psa wynosi 70 złotych. Połowę mniej zapłacą te osoby, do których zwierzę trafi w drugiej połowie roku.

Jak informuje wiceburmistrz Gryfic, od chwili obowiązywania podatku od posiada psa, a więc od stycznia br., deklarację na opłatę złożyło 85 osób na łączną kwotę 5950 zł. - W tej grupie 24 osoby skorzystały z ulgi np. z uwagi na niepełnosprawność lub ukończone 65 lat życia, czy z tytułu innych zwolnień. W sumie kwota zwolnień opiewa na 1680 złotych, czyli wpływy z podatku to 4270 zł – przekazuje naszej redakcji Marzena Domaradzka.

Na jakie zyski z tytułu podatku od psa może liczyć gmina? Tego dokładnie nie wiadomo. Tak samo, jak nie wiadomo, ilu gryficzan ma czworonogi. Gmina dopiero buduje bazę właścicieli psów. Powstaje ona na podstawie napływających zgłoszeń. Na tę chwilę nie ma też wypracowanego mechanizmu, zmuszającego właściciela psa do uiszczenia opłaty. 

Podatek za psa należy zapłacić do końca czerwca.

Zgodnie z uchwałą z opłaty zwolnione są:
- członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
- osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
- osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
- osoby oraz instytucją posiadające psa w celu przeprowadzenia terapii z jego udziałem, tj. dogoterapii.
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego I piętro pokój 120 lub na rachunek bankowy B. S. Gryfice 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!