Pamięć po Żydach z przedwojennej Stepnicy zachowana

2022-11-09 12:41
Paweł Palica
2022-11-09 12:41

Pod Stepnicą odbyła się dzisiaj uroczystość związana z oznakowaniem zlikwidowanego blisko wiek temu cmentarza, na terenie którego chowani byli Żydzi mieszkający w okolicach niemieckiego wówczas Stepenitz.

ZDJĘCIE 1 z 14

Podczas uroczystości po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana została umieszczona na znalezionym w pobliżu głazie tablica informacyjna. Oznaczenie, nawiązujące kształtem do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego), łączy historię z nowoczesną formą upamiętnienia. Naniesiony na nią znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Stepnicy, udostępnionej na portalu zabytek.pl. 
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele między innymi Nadleśnictwa Goleniów, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, władz Stepnicy i powiatu, Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy i Biblioteki Miejskiej w Goleniowie, a także przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie Maciej Narkiewicz – Jodko, który zmówił modlitwę za osoby w tym miejscu pochowane. Pochodziły one z kilku rodzin, mieszkających w okolicach niemieckiego wówczas Stepenitz. Należąca do gminy żydowskiej w Kamieniu Pomorskim rodzina Cohnreich mieszkała w Stepnicy, należące do gminy żydowskiej w Wolinie rodziny - Cohn i Levy w Żarnowie, a rodzina Hirschbaum w Rzystnowie. Około połowy XIX w. rodziny te rozpoczęły starania o założenie własnego cmentarza bliżej miejsca zamieszkania. Szacuje się, że do lat 30. XX wieku pochowano na nim kilkadziesiąt osób, po objęciu władzy w Niemczech przez nazistów nekropolia została zlikwidowana.

Do dzisiaj na powierzchni cmentarza zachowało się tylko kilka fragmentów płyt oraz jedna podstawa nagrobka. Widoczne są wgłębienia po mogiłach. Oprócz tego na terenie cmentarza znajdują się głębokie na 2 metry doły, które są prawdopodobnie pozostałościami po umocnieniach stanowisk artyleryjskich z czasów II wojny światowej.

Odłonięcie tablicy wraz z wcześniej przeprowadzoną akcją edukacujną zrealizowane zostało w ramach Programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Lokalizacja cmentarza: przedłużenie ul. Krzywoustego w Stepnicy w kierunku Goleniowa; 53°38'47.4"N 14°39'20.2"E (Google Maps).

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

09.11.2022 13:03

Lokalizacja pamiątkowego głazu i cmentarza. https://www.openstreetmap.org/#map=19/53.64639/14.65576