Pałac w Trzebiatowie odsłania kolejne tajemnice

2020-11-24 9:22
Adam Litwinowicz
2020-11-24 9:22

W ramach zadania przeprowadzono ekspertyzy i badania mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy zabytku - piwnicy, najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII w. oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, pozwalających na udostepnienie wnętrza piwnicy na potrzeby wystawowo - kulturalne.

W ramach prowadzonych prac dr Janina Kochanowska opracowała studium historyczne Pałacu w Trzebiatowie, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń skrzydła północnego, zawierającego w piwnicy relikty najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII wieku. Studium miało na celu zebranie i przedstawienie różnorodnych danych zawartych w opracowaniach m.in. historycznych, archeologicznych i biograficznych nakreślających pełną historię tego cennego zabytku. Mgr Maciej Gibczyński ( specjalista konserwatorstwa) przeprowadził badania architektoniczne, które obejmowały całą dostępną wewnętrzną strukturę piwnicy znajdującej się pod północnym skrzydłem pałacu. Wykonano również punktową odkrywkę zewnętrznej strony ściany fundamentowej i dokonano oceny stanu zachowania ścian piwnic wraz z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi w celu udostepnienia piwnic północnego skrzydła Pałacu. Natomiast mgr inż. arch. Krzysztof Gnat opracował szczegółową inwentaryzację architektoniczno - konserwatorską oraz ocenę techniczną zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicy. Ponadto wykonany został projekt koncepcyjnego ponownego udostępnienia wnętrz piwnic skrzydła północnego Pałacu w Trzebiatowie wraz z koncepcją aranżacji wnętrz wystawowych oraz kosztorysem szacunkowym niezbędnych robót budowlanych i modernizacji technicznych.

TOK/MG

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Leszek

odpowiedz
25.11.2020 07:20

Wirus wirusem a tu proszę są sukcesy. Sukcesów trzebiatowski pałac ma nie mało - tyle że do kultury w Trzebiatowie podejście jest specyficzne. Kulturę traktuje się tak jak "psy dziada w ciemnej ulicy" - a takich mamy zaRadnych wykształconych i kulturalnych.