Opolska firma wykona audyt w PGK

2021-03-01 15:33
Sylwester Wasiak
2021-03-01 15:33

Wiemy już, kto i w jakim zakresie wykona audyt zewnętrzny w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

Jak poinformowały dziś władze gminy Goleniów, w wyniku przeprowadzonego postępowania burmistrz w dniu 1 marca 2021 roku zawarł z firmą DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., z siedzibą w Opolu umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie.
Audyt obejmie analizę funkcjonowania całej działalności spółki ze wskazaniem obszarów działalności spółki generujących straty, generujących zyski oraz wskazaniem możliwych oszczędności w okresie od 01.09.2019 do 30.09.2020 r.
Badane będą:
– gospodarka odpadami w rozbiciu na poszczególne gminy (Goleniów, Stepnica, Osina, Przybiernów), realizacja umowy podpisanej pomiędzy Gminą Goleniów a PGK Sp. z o.o. ,
– usługi pogrzebowe wraz z działalnością pokrewną,
– transport i logistyka wraz z transportem drogowym towarów,
– polityka kadrowa spółki,
– działalność usługowa związana z utrzymaniem czystości na terenach gminnych, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, cmentarzy, lasów komunalnych,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
– działalność usługowa związana z leśnictwem, gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,
– sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
– sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
– sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

Postępowanie w sprawie wyłonienia audytora przeprowadzono w związku z uchwałą Nr XXIII/298/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 09 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia audytu w PGK Sp. z o.o. w Goleniowie oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2020 r.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!