Olbrzymie pieniądze dla trzech gmin

2020-12-09 6:00
Sylwester Wasiak
2020-12-09 6:00

Blisko 3,7 miliona złotych trafi do trzech gmin powiatu goleniowskiego. Sprawdźcie, które gminy otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szkoła Podstawowa w Maszewie doczeka się niebawem remontu ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wczoraj Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski opublikował pełną listę inwestycji dofinansowanych w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach części konkursowej. Duże pieniądze trafią do gmin Maszewo, Osina i Przybiernów.

Gmina Maszewo
Kwota dofinansowania: 450.000 (szacowany koszt inwestycji: 450.000): zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych z gospodarstw domowych nieobjętych przyłączeniami do istniejących sieci kanalizacyjnych z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego w Maszewie
Kwota dofinansowania: 1 362 500,00 (szacowany koszt inwestycji: 1 362 500,00): remont szkoły podstawowej w Maszewie.

Gmina Osina
Kwota dofinansowania: 500.000 (szacowany koszt inwestycji: 650.000): budowa remizy OSP w miejscowości Redło, wraz z istniejącymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

Gmina Przybiernów
Kwota dofinansowania: 597.051 (szacowany koszt inwestycji: 663 390,00): budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa - Świerkowa - Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie.
Kwota dofinansowania: 778.265 (szacowany koszt inwestycji: 1 556 614,76): budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!