Obrady radnych już w najbliższy czwartek

2021-11-22 14:45
Adam Litwinowicz
2021-11-22 14:45

Radni Rady Miejskiej w Trzebiatowie spotkają się na kolejnej sesji, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim 25 listopada o godzinie 13:00.

W trakcie obrad jeden z zaplanowanych punktów będzie dotyczył dyskusji na temat stanu budynków, ulic, chodników, placów i zieleni na Starym Mieście w Trzebiatowie. Omawiany będzie również stan podziemnej infrastruktury technicznej. Radni postarają się określić najpilniejsze potrzeby i szanse na kompleksową rewitalizację Starówki.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.
5. Trzebiatowskie Stare Miasto – stan budynków, ulic, chodników, placów i zieleni. Stan podziemnej infrastruktury technicznej. Określenie najpilniejszych potrzeb i szanse na kompleksową rewitalizację Starówki.
6. Partnerstwo publiczno- prywatne jako metoda realizowania inwestycji komunalnych, szanse na wdrożenie w gminie Trzebiatów. Szanse na rozwój budownictwa deweloperskiego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r..
8. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021 – 2035.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów (obręb Trzebiatów – 1).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów (obręb Trzebiatów – 6).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek nr 402/28, nr 402/44 oraz części działek nr 402/51 i nr 402/48.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r..
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzebiatowa.
16. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
17. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Mietek

odpowiedz
25.11.2021 18:13

Podwyżka dla burmistrza ? O ku.wa ! Czym ten leń zasłużył ?

Marek

odpowiedz
23.11.2021 02:36

Pani Sylwio komentarz pani to dno do kwadratu.

Malutko...

23.11.2021 02:36

A gówno prawda! Nic nikomu się nie należy. Żeby dostać podwyżkę trzeba na nią zasłużyć. Podwyżka nie jest obligatoryjna. Chyba, że w mniemaniu osób zainteresowanych.

Sylwia

23.11.2021 02:36

Jeśli to ten MAREK o którym myślę , to więcej niż dno do kwadratu , do tego pewnie jeszcze oszust