Radny obecny, czy nie dieta się należy  

2020-02-26 16:29
Katarzyna Adamiak
2020-02-26 16:29

Radni gminy Gryfice dostaną pieniądze nawet, gdy nie będą uczestniczyć w sesji.

 

Gryficcy radni podjęli uchwałę zgodnie z którą nie będą już ponosić sankcji finansowych za nieobecność w sesji. To samo dotyczy braku działu radnego w komisji.

Projekt uchwały znoszący sankcje finansowe złożył jeszcze jako przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk. W uzasadnieniu powołał się on na zapis z ustawy o samorządzie gminnym który mówi o tym, że "Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany".

Tym samym Krzysztof Tokarczyk stwierdził, że stosowanie innych form dyscyplinowania nie powinno być ważniejsze od w/w obowiązku wynikającego z ustawy.

Choć zapis na który powołał się radny Tokarczyk pochodzi z roku 1990, to przez lata radni gminy Gryfice za nieobecność, która nie była udokumentowana zwolnieniem lekarskim mieli potrącaną dietę.

Za zniesieniem sankcji zagłosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!