O sytuacji kadrowej w GTBS i nie tylko...

2023-05-13 7:32
Sylwester Wasiak
2023-05-13 7:32

Radny Robert Kuszyński zadał kilka pytań odnośnie aktualnej sytuacji kadrowej w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Jakie uzyskał odpowiedzi…

Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, radny Robert Kuszyński złożył wniosek z pytaniami do burmistrza dotyczący m.in. sytuacji kadrowej w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Jego uwagę zwróciły ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy, od pewnego czasu znajdujące się na stronie internetowej spółki, a która dotychczas raczej nie miała problemów kadrowych.
Radny w piśmie skierowanym do burmistrza Roberta Krupowicza zadał w tej sprawie następujące pytania:
1. Czy zapotrzebowanie na w.w stanowiska spowodowane jest rozszerzeniem działalności GTBS, czy też wakatami powstałymi w związku cze złożeniem wypowiedzeń umów o pracę przez dotychczasowych pracowników?
2. Ilu pracowników GTBS złożyło wypowiedzenia zawartych umów o pracę w roku 2022 oraz 2023, a ilu pracownikom w latach 2022 oraz 2023 zostały zmienione warunki dotychczas świadczonej pracy, w tym został rozszerzony zakres dotychczasowych obowiązków oraz czy wraz ze zmianą warunków świadczonej pracy zostały też zmienione warunki pracy - a jeśli tak to o ile płaca ta została podwyższona?
3. Czy obecna Pani prezes zarządu GTBS korzysta z pojazdy służbowego po godzinach pracy
4. Czy złożony poprzedni wniosek odnośnie przekazania do rady nadzorczej GTBS o podjęcie uchwały w przedmiocie zakazu używania pojazdu do celów prywatnych w tym na dojazdy do pracy przez Prezesa GTBS w Goleniowie , a także podległym pracownikom został wykonany.

Do postawionych pytań odniosła się Izabela Frynas, prezes Zarządu GTBS. Udzielone przez prezes odpowiedzi prezentujemy poniżej.

1. Zapotrzebowanie Spółki Goleniowskie TBS na zatrudnienie pracowników wynika zarówno z rozwoju Spółki, rozszerzeniu prowadzonej działalności, naturalnej rotacji pracowników, w tym przejściem na emeryturę, czy też długotrwała absencję pracowników.

2. W okresie od 1 stycznia 2022 do 11 maja 2023r. wypowiedzenie zawartych umów o pracę złożyły łącznie 3 osoby.

3. W okresie od 1 stycznia 2022 do 11 maja 2023r. miało miejsce jedno porozumienie zmieniające warunki pracy, związane z przesunięciem zatrudnionego pracownika na inne, równorzędne stanowisko z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Jednemu pracownikowi czasowo powierzono dodatkowe obowiązki związane z częstotliwością kontroli nieruchomości z jednoczesnym przyznaniem dodatku z tego tytułu.

4. Zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, Prezes Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w warunkach pełnej dyspozycyjności, tj. w czasie i terminach, jakich wymagać będzie tego interes Spółki. Umowa ta nie określa obowiązującego wymiaru godzin pracy. Jednocześnie w ramach zawartej umowy Prezes Zarządu udostępnia się mienie Spółki niezbędne do realizacji przedmiotowej umowy.

5. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 sierpnia 2022 roku została zawarta z Prezesem Zarządu umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów służbowych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!