Nowe stawki opłat za prawo jazdy

2023-03-09 8:40
Karol Szumny
2023-03-09 8:40

Egzamin teoretyczny będzie kosztował 50 złotych, praktyczny np. w kat. B 200 złotych, a na autobusy i ciężarówki 250. Uchwałę, w której określono wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy przyjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Takie same regulacje wprowadzają samorządy w całej Polsce. Opłaty za egzaminy na prawo jazdy nie zmieniały się od ponad 10 lat i konieczne było – jak tłumaczą przedstawiciele branży – urealnienie przychodów.

Opłata za przeprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi:

1) za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu – 50 zł;

2) za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii:

  1. a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – 200 zł,
  2. b) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – 250 zł;

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie zachodniopomorskim zgodnie podkreślają, że pozostawienie opłat na dotychczasowy poziomie (za egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B płaci się 140 zł, za teoretyczny 30 zł) nie zapewni stabilności finansowej ośrodków. Eksperci z branży przypominają, że wysokość opłat obowiązujących obecnie ustalono ponad 10 lat temu. a w tym okresie koszty funkcjonowania WORD-ów, jak i koszty przeprowadzania egzaminów dla kierowców znacząco wzrosły. Droższe jest paliwo, więcej trzeba płacić za zakup i naprawę pojazdów, rosną koszty utrzymania infrastruktury ośrodków i wysokość wynagrodzeń pracowników.

W sprawę określenia opłat egzaminacyjnych zaangażował się również Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, rekomendując przyjęcie jednakowych opłat we wszystkich województwach. Regulacje w tym zakresie pod koniec stycznia br, przyjęły samorządy województwa śląskiego i podkarpackiego. W lutym uchwały zostały podjęte przez sejmiki w kolejnych dziewięciu województwach. Pięć regionów chce przyjąć nowe przepisy w marcu, najpóźniej w kwietniu.

Samorządowcy, jak i przedstawiciele ośrodków egzaminowania od lat informowali administrację rządową o pogarszającej się sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Powodem problemów jest m.in. brak waloryzacji opłat egzaminacyjnych stanowiących ok. 90 procent przychodów WORD. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że przez dekadę ceny kursów na prawo jazdy wzrosły nawet trzykrotnie. Np. w Szczecinie obecnie kosztują ok. 3500 zł, podczas gdy w 2013 roku (kiedy ustalano stawki obowiązujących do dziś opłat egzaminacyjnych) cena kursu nie przekraczała 1300 zł.

Dodatkowa godzina jazdy w ośrodku szkolenia kierowców to wydatek 110-140 zł, a więc jest zbliżona do ceny egzaminu praktycznego! Dziesięć lat temu kursanci płacili 40-50 zł za godzinę szkolenia, więc opłata za egzamin stanowiła trzykrotność opłaty za jedną godzinę nauki jazdy. Zatwierdzoną dziś zmianę cennika opłat za przeprowadzanie egzaminów uznać można zatem za znacznie łagodniejszą niż rzeczywisty wzrost kosztów szkolenia i egzaminowania kierowców.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki opłat? Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują „stare” opłaty.

Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Toro

odpowiedz
09.03.2023 09:36

W Szczecinie to już i tak za dużo zarabiają bo za byle co upierdzielają i jeszcze im kasy mało. Powinien ktoś się wziąć za to dlaczego taka mała zdawalność jest. Ja nie twierdzę że wszyscy jeżdżą dobrze ale co to za argument za blisko lini za daleko lini i nie zdane. Robią co chcą i nikt nie kontroluje tego. Ciekawe czy pan egzaminator po tylu latach mając prawo jazdy i będąc egzaminatorem nigdy nie najechał chociażby linii ciągłej.

09.03.2023 10:48

Mieli płynność finansową bo oblewali adeptów po kilka razy ... za drobiazgi zamiast tez uczulić nowych kierowców jak maja zwracać uwagę na trudniejszych skrzyżowaniach

Kolega

odpowiedz
09.03.2023 18:49

Jestem kolegą z PO . To ok

Kursant

odpowiedz
10.03.2023 14:33

Tam gdzie są przy korycie Peowcy tam drożyzna

Kasia

10.03.2023 14:33

Śmieszniejszej wypowiedzi nie czytałam. To znaczy że za piekielną drożyzną w sklepach stoją Peowcy? Narody padnijcie na twarz.