Nowe drogi w gminie Przybiernów

2020-05-01 9:17
Sylwester Wasiak
2020-05-01 9:17

Mieszkańcy Babigoszczy i Łoźnicy mogą jeździć już po wyremontowanych odcinkach dróg.

W gminie Przybiernów do końca dobiegły dwie inwestycje drogowe, których odbiory zakończyły się w kwietniu. Mowa o przebudowie fragmentu drogi dojazdowej w Babigoszczy oraz drogi powiatowej Babigoszcz-Łoźnica.
W tym pierwszym przypadku przebudowany został odcinek drogi dojazdowej w Babigoszczy od drogi powiatowej w kierunku północnym. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 758.313,24. Gmina Przybiernów otrzymała łączne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 530.819,27. Wkład własny wyniósł 227.439,97. Przebudowany został odcinek 366m drogi. Dzięki tej inwestycji poprawił się standard dojazdu do m.in. leśnictwa Borowik, stowarzyszenia MONAR, zabudowań mieszkalnych i placu zabaw.
Również w kwietniu zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej Babigoszcz-Łoźnica, a konkretnie fragmencie od stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową. Ta inwestycja realizowana była przez powiat goleniowski ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych, ale również w kooperacji z gminą Przybiernów, która przekazała na ten cel 100 tysięcy złotych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!