Nadzwyczajna sesja w piątek

2021-01-13 17:28
Sylwester Wasiak
2021-01-13 17:28

To będzie drugie podejście do uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Goleniowie i kolejna próba ustalenia nowej stawki opłat za odbiór odpadów.

Krystyna Jaworska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie zwołała na najbliższy piątek 15 stycznia na godz. 9.00 XXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Goleniowie. Sesja będzie miała charakter zdalny. W porządku obrad znalazł się trzy projekt uchwały. Radni ponownie zajmą się projektem budżetu gminy Goleniów na 2021 rok, do którego wpisana została m.in. budowa ul. Metalowej, na którą gmina otrzymała rządowe dofinansowanie. Już raz budżet nie został uchwalony przez radnych, czy drugie podejście władz gminy Goleniów okaże się skuteczne?
Drugą z istotnych zmian jest kolejne już podejście do tematu gospodarki śmieciowej w gminie Goleniów, a więc projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. Proponowana nowa stawka za odbiór śmieci ma wynieść 30 złotych od osoby za selektywny sposób zbierania odpadów oraz stawka podwyższona w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 60 zł od osoby miesięcznie. Nowe stawki w przypadku uchwalenia weszłyby w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!